Agenda

 • Aanbieding advies ‘Doorwerken en gezondheid’ Ministerie van SZW in Den Haag

  14 april 2015, 10:45 - 13:00

  Pauline Meurs overhandigt dinsdag 14 april 2015 dit advies “Doorwerken en gezondheid” aan de directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Angelique Berg en de directeur-generaal Werk bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Marcelis Boereboom. Lees meer >

 • Aanbieding advies ‘Consumenten eHealth’ Glazen Zaal, Prinsessegracht 26 in Den Haag

  21 april 2015, 13:30 - 15:30

  Op dinsdag 21 april 2015 presenteert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) zijn advies ‘Consumenten-eHealth’ aan Edith Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer >

 • Conferentie Pharos en RVZ: Gezond en wel opgroeien in een (achterstands)wijk Vechthuis in Utrecht

  19 mei 2015, 14:00 - 17:30

  Voor de vijfde en laatste keer organiseren RVZ en Pharos een landelijke conferentie met dit jaar als thema: Gezond en wel opgroeien in een (achterstands)wijk Eigen regie en kracht van kinderen en hun ouders Lees meer >

 • Afscheidssymposium RVZ: Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan? De Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, 2514 AP Den Haag

  4 juni 2015, 14:30 - 17:00

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is op 1 januari van dit jaar verder gegaan in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S), samen met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
  Daarom organiseren wij op donderdag 4 juni 2015 het laatste symposium van de RVZ met als titel: Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan? Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet
RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet