Agenda

 • Mobile Healthcare Congres & Izone Figi Zeist

  9 oktober 2014, 09:00 - 18:00

  Tijdens het congres worden via plenaire presentaties, discussiepanels, masterclasses, praktijkcases, verdiepings- en co-creatie sessies de laatste stand van zaken op het gebied van mHealth besproken. Theo Hooghiemstra en Neeltje Vermunt geven op dit congres een en co-creatiesessie over mHealth en zelfmanagement. Lees meer >

 • Symposium ‘We nemen de ruimte’ Abe Lenstra Stadion - Heerenveen

  9 oktober 2014, 09:30 - 17:00

  Tijdens dit symposium wordt van gedachten gewisseld over het scheppen van de juiste omgeving voor kwalitatieve zorg. We staan stil bij de maatschappelijke veranderingen en de ruimte die dit geeft voor innovatie in de zorg. Dick Willems zal tijdens dit symposium spreken over het advies Gezondheid, Zorg en Ruimte. Lees meer >

 • ZorgNL2014 Fort Voordorp, Groenekan (bij Utrecht)

  3 november 2014, 12:00 - 17:00

  Tijdens ZorgNL2014 gaan bestuurders, directieleden en zorginkopers van zorgverzekeraars in gesprek met de patiënt, verzekerden en zorgaanbieders. Pauline Meurs en voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland André Rouvoet geven hun visie op het thema van dit congres: ‘Zicht op goede zorg’. Lees meer >

 • HIMSS Amsterdam 2014 Hotel Okura Amsterdam

  6 november 2014, 08:00 - 13:30

  Theo Hooghiemstra zal een key-note verzorgen over het advies Patiënteninformatie op de Amsterdamse HIMSS. Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet
RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet