Nieuws

 • Gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden Op 14 april 2014 verscheen de eerste Gezamenlijke Nieuwsbrief van de Adviesraden

  15 april 2014

  Deze digitale coproductie biedt abonnees in een handzaam overzicht de actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. Lees meer >

 • RVZ staat aan de wieg van paradigmaverschuivingen

  2 april 2014

  Het niveau van advisering van de RVZ is hoog, de Raad levert kwaliteit en staat bekend als een invloedrijk en grensverleggend orgaan, aldus minister Schippers. Wel zal de RVZ in de toekomst zijn strategische visie aan moeten vullen met een handelings- of een beleidsperspectief oftewel ‘het bieden van bewegwijzering om een heldere route te kunnen uitstippelen’. Met als doel de impact en de doorwerking van de strategische adviezen zichtbaarder te maken. Het tot stand komen van het jaarlijkse werkprogramma van de Raad verloopt prima. Dit gebeurt op een transparante en op een juiste manier, in afstemming met VWS, het zorgveld en andere relevante partijen. De onafhankelijkheid van de Raad is hierbij voldoende gewaarborgd. De RVZ heeft aan de wieg gestaan van paradigmaverschuivingen in het denken over de zorg. Lees meer >

 • RVZ in gesprek over het Werkprogramma 2014

  25 maart 2014

  Tijdens de invitational conference 20 maart jl. heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zo’n zestig deskundigen uit allerlei geledingen gevraagd kritisch mee te denken over een aantal onderwerpen van het Werkprogramma 2014. Is de focus goed? Zien we niets over het hoofd? De conferentie heeft een waardevolle input voor de adviezen en signalementen opgeleverd. Lees meer >

 • Participatie en eigen regie: niet zonder mantelzorgers

  21 maart 2014

  In de aanloop naar de conferentie Participatie en eigen regie – het gaat niet vanzelf van Pharos en RVZ op 27 maart a.s. schrijft Gastblogger Monica van Berkum, directeur Pharos, een blog over de rol van mantelzorgers. Lees meer >

 • Maak e-health voor iedereen

  19 maart 2014

  De RVZ ziet in e-health kansen tot verbetering van kwaliteit, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg en adviseert daar regelmatig over. Maar wat is nodig voor e-health om zelfmanagement, empowerment en participatie van zorgbehoevende burgers te bevorderen? Lees meer >

 • Verzekerde zorg maakt plaats voor ondersteuning

  12 maart 2014

  In de aanloop naar de conferentie Participatie en eigen regie – het gaat niet vanzelf, die de RVZ en Pharos samen op 27 maart a.s. in Utrecht organiseren gaat Theo Hooghiemstra als gastblogger bij Skipr.nl in op de verschillende troeven die de gemeente in handen heeft om zich te onderscheiden van de zorg. Lees meer >

 • Aanbieding signalement over (on)wenselijkheid leefstijlbeïnvloeding

  11 maart 2014

  Op 27 maart a.s. presenteert het CEG in Nieuwspoort, Den Haag, het signalement Leefstijlbeïnvloeding: tussen betuttelen en verwaarlozen. Bekijk het programma van deze aanbieding. Lees meer >

 • In memoriam Els Borst

  13 februari 2014

  Met veel respect gedenken we Els Borst, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om wie zij was en om wat zij betekend heeft voor de gezondheidszorg, onder andere op het gebied van ethiek. Els Borst was een doortastende en aimabele bewindsvrouw, met hart voor de zaak en met oog voor de verscheidenheid van mensen. Als dokter en ziekenhuisbestuurder wist zij wat nodig was om de gezondheidszorg en de medische wetenschap verder te brengen. Lees meer >

 • Verslag symposium Sturen op kosten in de zorg

  16 januari 2014

  Op 6 september 2013 is een symposium gehouden over de noodzaak de zorguitgaven terug te dringen. Dit symposium is georganiseerd door het consortium Kwaliteit van Zorg van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Lees meer >

 • Werkprogramma 2014

  16 januari 2014

  Het werkprogramma 2014 van de Raad voor de Volksgezondheid is nu afgerond en van start gegaan. In het werkprogramma staat vermeld met welke thema’s de RVZ zich in 2014 bezig zal houden. Gezien de samenvoeging van de RVZ met de RMO in de loop van 2014, wordt de RMO zoveel mogelijk betrokken bij het werkprogramma van de RVZ. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet