Nieuws

 • Afscheidsbundel RVZ “Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?”

  13 juli 2015

  Op 4 juni 2015 markeerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg het overgaan in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ter gelegenheid daarvan vond een slotsymposium plaats. Dit slot kunt u opnieuw beleven in de afscheidsbundel Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?. De bundel bevat de inhoudelijke bijdragen en mooie sfeerbeelden. Lees meer >

 • Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan? Slotsymposium 4 juni 2015

  18 juni 2015 Pauline Meurs

  Als er een penningmeester van de zorg bestaat, wie is dat dan? Zorgverzekeraars? De minister van VWS? Zorgverlener en patiënt samen? Het slotsymposium van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) leverde verschillende, goed doordachte antwoorden. Het was een passend afscheid van de RVZ. “Want de RVZ was”, volgens directeur-generaal Bas van den Dungen, “een meester in het kijken over de grenzen van het eigen vakgebied heen. En in het zoeken van verbinding met mensen en middelen buiten de eigen reikwijdte.” Donderdag 4 juni 2015 vond het sfeervolle afscheid plaats in De Glazen Zaal in Den Haag. Lees meer >

 • Zorguitgaven zijn alleen maar tijdelijk getemd beperking vooral te danken aan prijsdalingen geneesmiddelen en niet aan afspraken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders

  5 juni 2015

  In het Financieele Dagblad van 5 juni is een artikel verschenen van Wim Groot: Zorguitgaven zijn alleen maar tijdelijk getemd. Dit artikel is geschreven naar aanleiding van het afscheidssymposium van de RVZ van 4 juni jl onder de titel ‘Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan’. Lees het volledig artikel uit het Financieele Dagblad. Lees meer >

 • Pharos-RVZ Conferentie

  21 mei 2015

  Op 19 mei werd de vijfde en laatste gezamenlijke conferentie van Pharos en de RVZ georganiseerd. Dit jaar was het thema: Gezond en wel opgroeien in een (achterstands)wijk – Eigen regie en kracht van kinderen en hun ouders. Lees meer >

 • Gemeenten nauwelijks bezig met eHealth

  27 januari 2015

  Gemeenten zijn niet of nauwelijks bezig met de inzet van eHealth toepassingen voor hun taken op het gebied van preventie, ondersteuning en zorg. Sommige gemeenten zien wel mogelijkheden voor digitale toepassingen bij de uitvoering van hun decentralisatietaken, maar worstelen met hun rol in samenwerking met andere stakeholders. Dit blijkt uit het Rapport eHealth en gemeenten van de Digitale Steden Agenda (DSA), Zorgende Stad op basis van een enquête onder 15 gemeenten. Lees meer >

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) van start

  1 januari 2015

  Vandaag, 1 januari 2015, gaat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) van start. Vanaf dit moment wordt er gebouwd aan de nieuwe organisatie onder leiding van Pauline Meurs. Anke van Blerck, Paul Frissen, Erik Gerritsen, Jan Kremer, José Manshanden en Dick Willems maken vanuit de oude raden de overstap naar de RV&S. Vanaf januari wordt de sollicitatieprocedure voor nog twee raadsleden opgestart. Theo Hooghiemstra zal de RV&S aansturen als algemeen secretaris/directeur. Lees meer >

 • Raad voor Volksgezondheid en Samenleving per 1 januari 2015 van start

  4 december 2014

  Op 25 november jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet op de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) aangenomen. De RV&S treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Dat houdt ook in dat per 1 januari 2015 de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) worden opgeheven. Lees meer >

 • ‘Innoveren is goed, maar houd oog voor neveneffecten’

  27 november 2014

  Lifestyle apps, ergonomische hulpmiddelen, domotica waardoor ouderen langer thuis kunnen wonen, maar ook zorg die anders georganiseerd wordt met de patiënt steeds meer in de regie. “Innovaties in de zorg zijn goed”, stelt prof. Pauline Meurs, beoogd voorzitter van de nieuwe Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. “Mits we ons goed realiseren wat de consequenties zijn.” Vandaag is dit artikel verschenen in een speciale bijlage bij het FD over Innovatie in de zorg. Lees meer >

 • 2e Els Borst Lezing over evidence based werken buiten de cure

  29 oktober 2014

  Op donderdagmiddag 27 november a.s. (14.15-17.15 uur) organiseert het CEG in Theater Concordia in Den Haag de Tweede Els Borst Lezing Bescheiden professies. Over evidence based werken buiten de cure. Deze zal worden uitgesproken door Margo Trappenburg Lees meer >

 • Positieve reactie minister Schippers op adviezen RVZ

  23 september 2014

  Minister Schippers heeft in de afgelopen maand twee reacties gegeven op RVZ adviezen te weten Met de kennis van later: Naar een toekomstgericht zorgbeleid en op het advies Patiënteninformatie: Informatievoorziening rondom de patiënt. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet