Nieuws

 • 2e Els Borst Lezing over evidence based werken buiten de cure

  29 oktober 2014

  Op donderdagmiddag 27 november a.s. (14.15-17.15 uur) organiseert het CEG in Theater Concordia in Den Haag de Tweede Els Borst Lezing Bescheiden professies. Over evidence based werken buiten de cure. Deze zal worden uitgesproken door Margo Trappenburg Lees meer >

 • Positieve reactie minister Schippers op adviezen RVZ

  23 september 2014

  Minister Schippers heeft in de afgelopen maand twee reacties gegeven op RVZ adviezen te weten Met de kennis van later: Naar een toekomstgericht zorgbeleid en op het advies Patiënteninformatie: Informatievoorziening rondom de patiënt. Lees meer >

 • Theo Hooghiemstra beoogd algemeen secretaris RVS

  15 juli 2014

  Sinds vandaag is Theo Hooghiemstra de beoogd algemeen secretaris / directeur en kwartiermaker van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen opgaan. Lees meer >

 • Voorzitter en drie raadsleden nemen afscheid

  20 juni 2014

  Per 1 juli 2014 neemt voorzitter Rien Meijerink officieel afscheid van de RVZ, net als vicevoorzitter Didi Braat en beide raadsleden Henk Bosma en Elisa Carter. Zij hebben zich jarenlang volledig ingezet voor de verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de volksgezondheid en zorg. Ter gelegenheid van hun afscheid heeft de RVZ donderdag 19 juni het symposium Zorgstelsel op koers of op drift? georganiseerd. Lees meer >

 • Advies Gezondheid, zorg en ruimte in de steigers

  28 mei 2014

  In dit advies verkennen we de relatie van gezondheid en zorg met de ruimtelijke context. Dit doen we op basis van een brede definitie van gezondheid, die ook aspecten van participatie, samenleven en redzaamheid omvat. Lees meer >

 • Conferentie De rol van migrant als klant in de zorg 2014 Participatie en eigen regie – het gaat niet vanzelf

  22 mei 2014

  Zorg regel je eerst zelf door een beroep te doen op de informele zorg in je eigen omgeving. Daarna zijn er mogelijkheden om professionele zorg in te zetten. Het transitiebeleid van de overheid is duidelijk en heeft al veel in beweging gezet. Wat betekent dit voor migranten, hun mantelzorgers en hulpverleners? Op donderdagmiddag 27 maart organiseerden Pharos en de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) voor de vierde keer een conferentie over de rol en positie van de migrant als klant in de zorg. Lees meer >

 • Advies eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden van start

  23 april 2014

  Het plan van aanpak voor het advies over eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden is vastgesteld door de Raad en vorige week besproken met de Secretaris Generaal van VWS, Leon van Halder. Lees meer >

 • Vacature voorzitter RVZ tevens beoogd voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

  22 april 2014

  In verband met het vertrek van de huidige voorzitter Rien Meijerink per 1 juli, is de RVZ op zoek naar een nieuwe voorzitter. Lees meer >

 • Gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden Op 14 april 2014 verscheen de eerste Gezamenlijke Nieuwsbrief van de Adviesraden

  15 april 2014

  Deze digitale coproductie biedt abonnees in een handzaam overzicht de actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. Lees meer >

 • RVZ staat aan de wieg van paradigmaverschuivingen

  2 april 2014

  Het niveau van advisering van de RVZ is hoog, de Raad levert kwaliteit en staat bekend als een invloedrijk en grensverleggend orgaan, aldus minister Schippers. Wel zal de RVZ in de toekomst zijn strategische visie aan moeten vullen met een handelings- of een beleidsperspectief oftewel ‘het bieden van bewegwijzering om een heldere route te kunnen uitstippelen’. Met als doel de impact en de doorwerking van de strategische adviezen zichtbaarder te maken. Het tot stand komen van het jaarlijkse werkprogramma van de Raad verloopt prima. Dit gebeurt op een transparante en op een juiste manier, in afstemming met VWS, het zorgveld en andere relevante partijen. De onafhankelijkheid van de Raad is hierbij voldoende gewaarborgd. De RVZ heeft aan de wieg gestaan van paradigmaverschuivingen in het denken over de zorg. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet