20 januari 2004 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Acute zorg

Artsen willen reorganisatie acute zorg buiten kantooruren

‘Club van honderd’ pleit voor een beter organisatie van de SpoedEisende Hulp.

De ‘club van honderd’, een onafhankelijke groep huisartsen in Nederland, heeft in een manifest gepleit voor een beter organisatie van de Spoed Eisende Hulp. Het manifest is op het moment van schrijven van dit artikel reeds ondertekend door meer dan 375 huisartsen. Zij stellen dat huisartsen niet langer verplicht kunnen worden tot spoedeisende zorg buiten kantooruren.

In het manifest zeggen de huisartsen dat spoedgevallen buiten normale werktijden (de zogenaamde ANW; Avond-, Nacht- en Weekenddiensten) beter kunnen worden opgevangen door een gespecialiseerde SEH- organisatie. Hierbinnen zouden eerstelijns spoedartsen samen moeten werken met ambulancepersoneel en EHBO afdelingen van ziekenhuizen. Ook deelname van huisartsen (op facultatieve basis) is gewenst.

Ook de RVZ pleit in zijn advies ‘Acute Zorg’ voor een organisatie voor Spoed Eisende Hulp, waarin huisartsenposten en afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen functioneel integreren. Zo wordt één loket verkregen waar mensen fysiek met hun medische spoedgevallen terecht kunnen. De RVZ vindt het wenselijk dat overal in het land locaties voor eerst hulp op maximaal 30 minuten reisafstand van de patiënt (met eigen vervoer) beschikbaar zijn. Verder wil de RVZ dat er één telefoonnummer komt waar mensen zich met acute klachten kunnen melden.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet