3 juni 2004 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Van patiënt tot klant

Geef verzekerden een stem

Via de ledenraad van de zorgverzekeraar, of via concurrentie op de verzekeringsmarkt, maar niet beide.

Via de ledenraad van de zorgverzekeraar

De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet is een uitgelezen moment om verzekerden een stem te geven. Dat zeggen Bert Hermans, Martin Buijsen en André den Exter van de Erasmus Universiteit op 19 mei in Trouw. Volgens hen hebben patiënten veel te weinig te zeggen over het beleid van hun zorgverzekeraar. Dat moet veranderen, zeggen ze. Zij vinden dat de Zorgverzekeringswet aan de ledenraad van de zorgverzekeraar medezeggenschap moet geven over de invulling van het verzekerde pakket, de hoogte van de nominale premie en het contracteerbeleid.

Of via concurrentie op de verzekeringsmarkt

Ook minister Hoogervorst wil de verzekerden meer invloed geven, maar wel op een andere manier. Niet via regelgeving, maar via de tucht van de markt. Verzekeraars moeten met elkaar gaan concurreren om de gunst van de verzekerden. Die stemmen met hun voeten en oefenen zo invloed uit op het beleid van de verzekeraar. De minister heeft uitdrukkelijk gekozen voor een privaatrechtelijke vormgeving van de basisverzekering, omdat dit de verzekeraars meer ruimte voor concurrentie biedt.

Maar niet beide

De drie van Rotterdam hebben groot gelijk dat patiënten te weinig te zeggen hebben over het beleid van hun zorgverzekeraar en dat dit moet veranderen. Maar hun oplossing is niet geschikt voor de particuliere ondernemingen die volgens de plannen van Hogervorst de basisverzekering gaan uitvoeren. Immers: welke onderneming geeft de klant medezeggenschap over de bedrijfsvoering? Zelfs de aandeelhouders hebben meestal niet veel meer in de brengen dan lege briefjes. Ondernemingen hebben klanten en verder een raad van commissarissen of een raad van toezicht die controle uitoefent op de besluitvorming van het bestuur.

De klant wordt niet automatisch koning

De oplossing van de minister maakt van de verzekerden overigens niet automatisch klanten als koningen. Daar zijn verschillende redenen voor. We noemen er een paar.

  • De verzekeraars koppelen de aanvullende verzekering aan de hoofdverzekering. Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht. Daardoor kunnen ouderen die aanvullend verzekerd willen blijven, moeilijk van verzekeraar veranderen
  • De particuliere polissen zijn onderling moeilijk te vergelijken. Dat maakt het kiezen moeilijk.
  • De individuele verzekerde moet eten wat de pot schaft. Alleen als hij zijn krachten met anderen bundelt kan hij eisen stellen aan de verzekeraar.

De minister kan de positie van de klant versterken

De minister kan de positie van de klant versterken door:

  • Met de verzekeraars afspraken te maken over het acceptatiebeleid ten aanzien van de aanvullende verzekeringen
  • In de wet op de basisverzekering bepalingen op te nemen over de onderlinge vergelijkbaarheid van de polissen
  • Te stimuleren dat patiëntenorganisaties voor hun leden collectieve contracten afsluiten.
  • Verzekerden ruimer aanspraak te geven op een persoonsgebonden budget, zodat deze zelf hulp kunnen inkopen.

Als de minister verder regelmatig meet of de positie van de klant werkelijk sterker wordt, kan hij zo nodig extra maatregelen treffen.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


Achtergrondstudies

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet