11 juli 2008 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Europa en de gezondheidszorg

In Europa staat een nieuw ziekenhuis

Hoe hoog gaat de grensoverschrijdende gezondheidszorg een vlucht nemen?

In de landen van de Europese Unie wordt jaarlijks duizend miljard euro aan gezondheidszorg uitgegeven, bijna acht procent van het totale bruto nationale product. Een procent van de uitgaven voor de gezondheidszorg in Europa komt ‘over de grens’ terecht.

Niet veel dus, maar al heel wat meer dan de 0,2 procent die in ons advies over Europa en de gezondheidszorg van 1999 noemden. Zoals we ook toen al konden zien, stijgt de grensoverschrijdende gezondheidszorg in grensstreken ver uit boven het minuscule percentage voor de hele Europese Unie. In kleine landen zoals Luxemburg, Malta en Cyprus zoeken patiënten naar medische zorg in de omringende landen. En voor zeldzame ziektes wordt tot in het verre buitenland naar de beste specialistische hulp gezocht.

Hoe hoog de grensoverschrijdende gezondheidszorg een vlucht zal nemen, weten we niet, maar dat het meer en meer gaat voorkomen staat wel vast. De knellende regelgeving wordt in Europees verband aangepakt en in de grensstreken zorgen ziekenhuizen en andere zorgaanbieders voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Vorige maand kondigde de Europese commissaris voor de gezondheidszorg een nieuwe richtlijn aan voor de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. De nieuwe richtlijn moet het de Europese patiënt mogelijk maken goed geïnformeerd en met zekerheid over de vergoeding van de te maken kosten zijn keuze te maken voor behandeling waar hij ook maar wil.

Maar het slechten van de grenzen biedt ook kansen voor bundeling van kwaliteit en nieuwe initiatieven. Zo’n initiatief is het plan van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en zijn Duitse tegenhanger het Klinikum in Aken om op een grensoverschrijdend bedrijventerrein in Heerlen een gespecialiseerd cardiovasculair centrum te bouwen. In dit ziekenhuis met driehonderd bedden slaan beide ziekenhuizen de handen ineen. Dat doen ze tegen de achtergrond van stijgende kosten die het voor de ziekenhuizen afzonderlijk onmogelijk maken om dit specialisme zo uit te bouwen. Met de bouw van het nieuwe centrum is 350 miljoen euro gemoeid. Voor de financiering moet daarom met private investeerders worden gesproken. Het plan voor het nieuwe ‘centre of excellence’ betekent eveneens een impuls voor kwaliteitsverbetering door eigen operatiekamers, een recovery, intensive care en diagnostische voorzieningen als MRI- en CT-scans. Het centrum wordt dé plek voor universitair onderwijs naar innovatie in de aanpak van hart- en vaatziekten.

Nu de juridische en financiële barrières tussen twee landen wegvallen blijft het niet bij een enkel plan. Op hetzelfde bedrijventerrein willen de beide ziekenhuizen een oncologienetwerk opzetten om de behandeling van kankerpatiënten te verbeteren. Als alles meezit wordt met Europa’s eerste grensoverschrijdende ziekenhuis geschiedenis geschreven. De toekomst van de gezondheidszorg begint op het bedrijventerrein Avantis, zo viel bij de presentatie van de plannen op 8 juli jl. te horen. Misschien is dat een beetje overdreven, maar duidelijk is dat Europa voor de gezondheidszorg belangrijker wordt.

drs. H.P.M. Kreemers,
adjunct algemeen secretaris Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet