22 augustus 2012

Langdurige zorg benut sleutelpositie middenmanagers onvoldoende bij transities

De middenmanager is goed in het vertalen van algemeen beleid naar oplossingen voor de werkvloer. In transities is te weinig oog voor deze sleutelpositie.

Lieke Oldenhof, promovenda bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG), heeft in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg onderzoek gedaan naar de rol van middenmanagers bij transities in de langdurige zorg. Deze studie maakt onderdeel uit van haar promotieonderzoek naar middenmanagers in de zorg, dat begeleid wordt door Prof. dr. Kim Putters, dr. Annemiek Stoopendaal en Prof. dr. Pauline Meurs.

Om toekomstige transities in de zorg succesvol te laten verlopen, is het noodzakelijk dat zorgbestuurders en de overheid beseffen dat de middenmanager een cruciale bondgenoot en samenwerkingspartner is. De middenmanager bevindt zich in een linking-pin positie tussen werkvloer en hoger management, tussen beleidsretoriek en uitvoering. Het is de enige partij die in beide werelden geworteld is en deze werelden kan verbinden. De middenmanager kan dus een wezenlijke bijdrage leveren aan 1) de vertaling van transities en 2) ontwikkeling van visie en criteria voor goed zorgmanagement. Echter, op dit moment wordt de visie van middenmanagers vaak ondergesneeuwd door verschillende onzekerheden op het niveau van het systeem, de organisatie, het individu en de moraal.

In deze studie staan enkele aanknopingspunten voor visieontwikkeling op het beroep van de middenmanager.

Ook bevat de studie een aantal concrete aanbevelingen, zoals het betrekken van middenmanagers bij de ontwikkeling van realistische uitkomstmaten voor gezondheid. Middenmanagers hebben vaak ervaringskennis in zowel hulpverlening als management. Hierdoor heeft de middenmanager zicht op uitkomsten van beleid. Deze know-how kan veel beter worden benut.

Daarnaast is het geven van lokale experimenteerruimte belangrijk: middenmanagers hebben experimenteerruimte nodig om transities lokaal vorm te geven en in te kunnen spelen op wensen in de wijk.

Omdat middenmanagers steeds vaker over sectorale grenzen heen werken, is het bovendien van belang dat ook de mening van lokale partners wordt meegewogen bij de beoordeling van kwaliteit van zorg. Dus: naast top-down toezicht/verantwoording, dienen er ook horizontale verantwoordingsvormen worden te ontwikkeld.

Lees verder voor meer informatie over de studie De middenmanager: sleutelfiguur bij transities in de langdurige zorg.

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet