1 oktober 2012 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Redzaam ouder

Ontwerpadvies van de SER in lijn met RVZ advies ‘Redzaam ouder’

De SER heeft op 23 september een ontwerpadvies uitgebracht over kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Wat betreft zorg voor ouderen onderschrijft de SER de probleemanalyse gemaakt in het RVZ-advies ‘Redzaam ouder’ volledig, en deelt de conclusie dat hervormingen noodzakelijk zijn.

Ook sluit de SER zich aan bij de aanbeveling dat ouderen bij lichtere zorgvragen meer zelf kunnen financieren en hun netwerk kunnen inzetten. Dit heeft als voordeel dat deze zorg beter aansluit op persoonlijke behoeften en dat er meer ruimte voor differentiatie is. Wel moet er volgens beide raden een vangnet beschikbaar blijven voor burgers die hier niet toe in staat zijn.

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet