12 september 2012 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Sturen op gezondheidsdoelen

Diabetespatiënt werkt mee aan eigen zorg

Logo Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland (DVN) pleit voor meer samenwerking tussen de dokter en de patiënt. De gezondheid en persoonlijke behoeften van de patiënt zijn het uitgangspunt. Lees verder over het individuele zorgplan en zorgnetwerken.

Enkele voorbeelden: Diabetesvereniging Nederland heeft een duidelijke visie waar het naar toe moet: van traditionele zorg via moderne zorg met o.a. ketenzorg naar participatieve zorg, waarbij het zorgnetwerk en communities centraal staan. De dokter heeft daarbij geen sturende rol meer, maar een faciliterende. Dit stelt andere eisen aan de opleiding van zorgverleners. In onderstaand figuur is een en ander weergegeven.

Een andere activiteit is het ‘Individueel Zorgplan Diabetes’. Deze is op basis van de Zorgstandaard Diabetes en daarvan afgeleide Zorgwijzers ontwikkeld. Dit zorgplan gaat uit van vier stappen, waarbij zorgverlener en patiënt de gezondheid en persoonlijke behoeften als uitgangspunt nemen. Na analyse van de meetwaarden worden vervolgens gezamenlijk doelen en acties afgesproken. Tot slot wordt geëvalueerd of het doel is bereikt, waarna de cyclus zich weer herhaald.

In zijn advies Sturen op gezondheidsdoelen heeft de RVZ geadviseerd dat alle zorgverleners moeten werken met zorgplannen met daarin expliciete behandeldoelen. Binnen een aantal paramedische beroepen, zoals fysiotherapie en diëtetiek, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg en in de verpleging en verzorging is het inmiddels gebruikelijk dat er op basis van behandel- en zorgplannen wordt gewerkt. Veel zorgverzekeraars stellen dit zelfs als eis voor vergoeding. Zoals de RVZ in zijn advies constateerde, is het gebruik van zorgplannen in de cure echter veel minder. Dit blijkt ook uit de Diabetes Zorg Monitor: op dit moment heeft een minderheid van de diabetespatiënten een zorgplan. Het Individueel Zorgplan Diabetes kan hier wellicht verbetering in brengen. Het kan eveneens als voorbeeld dienen voor patiënten met andere aandoeningen. En ook hier kan de zorgverzekeraar een katalyserende rol vervullen door het gebruik van zorgplannen als eis te stellen voor vergoeding.

Geconcludeerd mag worden dat het bezoek aan DVN een schat aan informatie heeft opgeleverd voor o.a. het adviestraject ‘Wat is goede zorg’.

Contactpersoon

L. (Leo) Ottes, arts

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet