29 september 2004 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Acute zorg

Spoedeisende hulp onder vuur

Oplossing gevonden in het integreren van SEH’s en huisartsenposten.

De laatste tijd zijn afdelingen Spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen veelvuldig in het nieuws. Daarbij wordt vaak een negatief beeld geschetst.

SEH’s zijn niet goed in telefonische triage

Een recent rapport van de Inspectie voor de gezondheidszorg schetst een allesbehalve rooskleurig beeld. SEH’s scoren wisselend op toegankelijkheid en kwaliteit en triage is niet overal ingevoerd. Triage is het beoordelen van de urgentie van de zorgvraag. Vanwege de complexiteit en het grote belang kan wel worden gesteld dat dit een vak apart is. Goede en voldoende training is daarvoor onmisbaar.
De Nederlandse Vereniging voor SEH- Verpleegkundigen meldt dat haar leden steeds meer telefonische triage moeten verlenen. Verpleegkundigen voeren deze soms uit zonder dat zij daarin getraind zijn, of daartoe de juiste middelen (een computersysteem) tot hun beschikking hebben, met alle risico’s van dien.

Eén landelijk nummer voor acute zorg kan een oplossing zijn

Dit probleem is niet op te lossen door die verpleegkundigen op te leiden in telefonische triage. Het probleem wordt grotendeels veroorzaakt doordat de huisartsenpost vaak slecht bereikbaar is. Patiënten gaan dan begrijpelijkerwijs op zoek naar alternatieven.
In zijn advies ‘Acute zorg’ heeft de Raad voor de Volksgezondheid gepleit voor één landelijk nummer voor acute zorgvragen. De verpleegkundigen die daar patiënten te woord staan zullen getraind zijn en de beschikking hebben over een gespecialiseerd systeem om goede triage te kunnen verrichten.

Of het integreren van SEH en HAP

Het kan ook anders. In Haarlem is onlangs een spoedpost geopend. Hierbij zijn huisartsenpost en Spoedeisende hulp geïntegreerd tot één organisatie binnen het Kennemer Gasthuis. De patiënt hoeft zelf niet meer te kiezen waar hij naar toe gaat. Een gespecialiseerde verpleegkundige beoordeelt wie de patiënt zal behandelen en hoe snel. Voorwaarde is dan wel dat alle acute zorgvragen (ook de telefonische) daar binnenkomen en de afdeling voldoende capaciteit heeft alle zorgvragen of te handelen, anders zullen patiënten toch weer op zoek gaan naar nieuwe wegen.
De RVZ is een voorstander van een dergelijke integratie van huisartsenposten met de afdeling Spoed Eisende Hulp van ziekenhuizen, staat in het advies Acute Zorg. Daarnaast heeft hij nog een advies voor de uitvoering: wanneer in het project ook een apotheekdienst zou worden betrokken hoeft de patiént die na de behandeling van zijn zorgvraag medicatie nodig heeft niet meer een apotheek op te zoeken.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet