10 januari 2012 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Medisch-specialistische zorg in 20/20

Spoedeisende hulp ziekenhuis: van melkkoe naar kwaliteit

In het FD van 5 december 2011 schreef D.M. Schraven een artikel in het FD over de spoedeisende hulpposten (SEH’s) van ziekenhuizen. In het artikel verwerpt hij de voorstellen van de Raad voor der Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies Medisch-specialistische zorg in 20/20. In dit advies bepleit de RVZ onder meer een forse vermindering van het aantal SEH’s.

De heer Schraven ziet voor de SEH’s een andere toekomst dan de RVZ. Maar die andere toekomst is voor een groot deel nu juist dezelfde als die van de RVZ. Omdat de heer Schraven zich klaarblijkelijk baseert op krantenberichten en niet op het advies, zet ik de argumenten van de RVZ nog eens op een rijtje.
Om te beginnen dit. Waarom pleit de RVZ voor stevige ingrepen in het landschap van de spoedeisende hulp? Niet, zoals de heer Schraven zegt, om te bezuinigen, maar omdat men in de huidige situatie eenvoudigweg de kwaliteit van de zorg niet kan borgen. Wil je die kwaliteit borgen, dan zijn drie ingrepen nodig.
In de eerste plaats zullen de SEH’s van de kleine ziekenhuizen, dat zijn er zo’n veertig, moeten opgaan in grotere netwerken. Deze netwerken bestaan uit alle vormen van spoedzorg, dus de top, intensive care, traumazorg en acute zorg, maar vooral ook de basisspoedzorg door de huisartsen. In zijn advies beschrijft de RVZ deze zorgnetwerken. Denken in netwerken betekent: niet de locaties verdwijnen, maar de zelfstandigheid. Betekent: binnen samenwerkingsverbanden keuzes.
In de tweede plaats zullen de huisartsenposten moeten fuseren met de SEH’s van de ziekenhuizen. Dit voorstel uit eerdere adviezen herhaalt de RVZ nog maar eens, omdat het nog lang niet overal is gerealiseerd. Terwijl het zo nodig is: de huisarts ’s avonds, ’s nachts en in de weekenden aanwezig op de SEH. Dit bijvoorbeeld om het zo grote aantal “zelfverwijzers”, dat zijn patiënten die buiten de huisarts om rechtstreeks naar een SEH gaan, eerst door een huisarts te laten bekijken. De meeste zelfverwijzers blijken achteraf geen acute zorg in de stricte zin van het woord nodig te hebben. Hier ligt echt een rol voor de huisarts.
In de derde plaats zullen wij fors moeten investeren in de ambulancehulpverlening: in de zorg en in de technologie. Snelheid, kwaliteit en regionale logistiek moeten met behulp van moderne technologie beter worden, vooral ook in de landelijke gebieden, zeker als die tot de krimpregio’s behoren.
En dan nog dit. Dat de SEH de melkkoe is van het ziekenhuis, weten wij allemaal. Maar dat kan toch geen reden zijn spoedeisende zorg die niet toekomstbestendig is in stand te houden. Kwaliteit, niet instandhouding, moet ons inspireren. Wie het advies van de RVZ leest, ziet dat daarin kwaliteit en patiëntperspectief voorop staan. Die, en alleen die, maken een SEH toekomstbestendig. Niet de functie van melkkoe.

Rien Meijerink, voorzitter RVZ

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet