17 juli 2012

Zorghoofdstuk in boek Toezicht en de maatschappelijke onderneming

Onlangs verscheen bij Van Gorcum het boek “Toezicht en de maatschappelijke onderneming” van Willem van Leeuwen en Paul Simons. De auteurs bespreken in het boek alle aspecten van de maatschappelijke onderneming: de relatie met de burger en de klant, die met de stakeholders en natuurlijk ook governance en toezicht. Veel aandacht krijgt de Raad van toezicht/commissarissen.

Naast de algemene informatie, bevat het boek drie hoofdstukken over specifieke sectoren: huisvesting, onderwijs en zorg. Hoofdstuk vijf is aan de zorg gewijd. Het is geschreven door Pieter Vos, algemeen secretaris van de RVZ.

In dit zorghoofdstuk passeert een aantal thema’s de revue: de structuur van de zorgsector, de sturing en de positie van de zorgvrager. Veel aandacht gaat uiteraard uit naar governance en toezicht. Een van de conclusies; zorginstellingen moeten het als hun taak zien een actieve bijdrage te leveren aan de borging van het publiek belang. Dat belang omvat kwaliteit en veiligheid, maar ook toegankelijkheid en betaalbaarheid. Kostenbeheersing is dus ook een taak van een zorginstelling, redenerend vanuit de stelsellogica.

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet