Persberichten

 • Publieke ruimte belangrijk voor redzaamheid ouderen

  11 maart 2015

  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dat gemeenten met een goede inrichting van de publieke ruimte ouderen kunnen ondersteunen bij hun redzaamheid. Vandaag overhandigt Pauline Meurs, voorzitter van de RVZ, de verkenning ‘Ruimte voor redzaamheid’ aan Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Lees meer >

 • Versterk de stem van verzekerden

  4 december 2014

  Sinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 is de zorgverzekeraar niet alleen financiële zorgverzekeraar maar ook zorginkoper en treedt soms ook op als zorgregisseur. De acceptatie van deze nieuwe rollen door verzekerden, patiënten en zorgverleners, is niet vanzelfsprekend. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) concludeert dat de legitimiteit van zorgverzekeraars moet worden versterkt. Lees meer >

 • Koninklijke Onderscheiding voor prof. dr. Pauline Meurs Hoogleraar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  3 oktober 2014

  Pauline Meurs ontvangt de onderscheiding vanwege haar verbindende kwaliteiten, het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee zij invulling geeft aan velerlei maatschappelijke, wetenschappelijke en politiek relevante functies, en de zeer waardevolle bijdragen die ze daarmee levert. Sinds de start van haar carrière (1996) is Pauline Meurs een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Zij heeft een belangrijke impuls gegeven aan de juiste maatschappelijke rol van zorgbestuurders. Professionalisering van het zorgbestuur was haar hoofdthema. In 2003 richtte zij het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (Erasmus CMDz) op ter bevordering van de kwaliteit van het management en bestuur van de gezondheidszorg. Zij heeft een enorme drive om bij te dragen aan een betere gezondheidszorg en zet zich hier op vele manieren voor in. Lees meer >

 • Jan Kremer nieuw raadslid RVZ

  16 september 2014 Jan Kremer

  Vrijdag 12 september is de Ministerraad akkoord gegaan met de voordracht van Jan Kremer als lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Lees meer >

 • Pauline Meurs nieuwe voorzitter RVZ

  11 juli 2014

  Pauline Meurs wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Zij volgt op 1 september 2014 Rien Meijerink op, die ruim acht jaar voorzitter is geweest. Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de voordracht tot haar benoeming. Meurs is tevens beoogd voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin de RVZ en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen opgaan. Lees meer >

 • Geef patiënt de beschikking over al zijn gezondheidsinformatie in een PGD

  4 juli 2014

  De patiënt moet, het liefst met één druk op de knop op een website, inzicht krijgen in zijn/haar medische dossier. Patiënten moeten uiteindelijk zelf hun persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) kunnen beheren. Om de privacy te waarborgen voor de patiënt dient er een ‘patiëntgeheim’ te komen, in aanvulling op het medisch beroepsgeheim voor zorgprofessionals. Ook is het noodzakelijk om bij de inrichting van het PGD de privacynormen in te bouwen (privacy bij design).
  Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren is het verder noodzakelijk dat niet-identificeerbare gezondheidsinformatie beschikbaar komt voor publieke doeleinden.
  Voor deze veranderingen is het nodig dat het ministerie van VWS de regie neemt om te zorgen dat relevante partijen in de zorg bindende besluiten nemen over de inrichting van de informatievoorziening in de zorg. Dat staat in het advies ‘Patiënteninformatie, informatievoorziening rondom de patiënt’ dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbiedt aan Leon van Halder, SG van het ministerie van VWS. Lees meer >

 • De toekomst van de zorg: grotere verschillen of collectieve verschraling?

  24 april 2014

  Zal de zorgverzekering worden beperkt tot zorg met een maximum prijs van gezondheidswinst? Of krijgen mensen meer vrije keuze om te bepalen welke gezondheidsrisico’s ze verzekeren? Om de zorg betaalbaar te houden, is het nodig om deze vergaand te automatiseren en meer gebruik te maken van robots. Maar hoe kunnen mensen de technologie zo naar hun hand zetten dat de zorg toch warm en persoonlijk blijft? Deze dilemma’s schetst de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in haar scenariostudie ‘Met de kennis van later. Naar een toekomstgericht zorgbeleid’. Deze wordt op 24 april 2014 aangeboden aan het ministerie van VWS. De studie biedt een basis voor een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van de zorg. Lees meer >

 • RVZ stelt voorwaarden aan gemeentezorg

  16 januari 2014

  Gemeenten krijgen in 2015 meer verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning. Het doel is om mensen langer thuis te laten wonen waarbij de sociale omgeving van burgers de basis vormt en gemeenten individuele ondersteuning bieden waar nodig. Er is niet langer sprake van voorzieningen maar van passende ondersteuning door gemeenten. Van burgers wordt gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf en ook voor mensen in hun omgeving; dus meer beroep op vrijwilligers en mantelzorgers. Samenwerken met andere gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders is noodzakelijk om de kansen op toegang, kwaliteit en efficiency te verzilveren. Het Rijk moet zorgen voor een gelijk speelveld tussen gemeenten en zijn burgers, de zorgsector en gemeenten onderling. Daarvoor adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) o.a. een jaarlijkse landelijke monitor te organiseren die waar nodig gemeenten kan bijsturen. Lees meer >

 • Andere koers nodig voor toekomstbestendige governance in de zorg

  19 december 2013

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) meent dat de keuze voor steeds verder aanscherpen van de eisen aan het bestuur en interne toezicht niet zal leiden tot de beoogde verbetering van de zorgkwaliteit. De Raad adviseert een fundamentele verandering aan te brengen in de verbinding tussen professionele kwaliteit en de kwaliteitssystemen van de instelling. Lees meer >

 • Gemeenten, ondersteuning en zorg Over de (on)mogelijkheden van ouderen in een ‘decentraliserende’ zorg

  15 november 2013

  Elke gemeente kan zelf gaan bepalen hoe haar dienstverlening voor ouderen eruit ziet. Dit is het gevolg van de decentralisatie waartoe het kabinet besloten heeft. Wat betekent dit voor ouderen en het brede netwerk daar omheen? Dit is het onderwerp van debat dat op maandag 25 november plaatsvindt in het Theater van ’t Woord, onder leiding van Inge Diepman. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet