Persberichten

 • Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?

  1 juni 2015

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) neemt afscheid met een prikkelend symposium: “Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?” De zorguitgaven stijgen minder sterk dan voorheen maar groeien wel door. Maar wie bepaalt hoe het geld wordt besteed: de politiek, de zorgverlener, de patiënt, de zorgverzekeraar? En in hoeverre nemen deze partijen hun verantwoordelijkheid? Reden voor de RVZ om de vraag op de agenda te zetten, wie de penningmeester van de zorg is. De Glazen Zaal te Den Haag, donderdag 4 juni 2015 vanaf 14.00 uur. Lees meer >

 • Snelle ontwikkelingen vragen om maatregelen: Consumenten-eHealth beïnvloedt zorg

  21 april 2015

  In rap tempo krijgen burgers nieuwe technologieën aangeboden die hun gezondheid kunnen ondersteunen of verbeteren: consumenten-eHealth. Maar wat is de kwaliteit van deze toepassingen? Wat betekenen ze voor de privacy van mensen? De reguliere zorg lijkt onvoldoende voorbereid op de komende ontwikkelingen. De Raad voor de Volksgezondheid & Zorg doet aanbevelingen om mogelijkheden te benutten en risico’s te beperken. Dinsdag 21 april 2015 presenteert Pauline Meurs, voorzitter RVZ, het advies Consumenten-eHealth aan minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Lees meer >

 • Langer doorwerken: Vroeg aandacht voor gezondheid

  14 april 2015

  In Nederland werken mensen door tot steeds hogere leeftijd. De Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt de vraag of, en hoe, zorg voor gezondheid kan bijdragen aan langer doorwerken. Ja, zegt de Raad, als we maar vroeg genoeg beginnen met die zorg voor gezondheid. Pauline Meurs, voorzitter van de RVZ, overhandigt dinsdag 14 april 2015 het Advies “Doorwerken en gezondheid” aan Marcelis Boereboom, directeur-generaal Werk bij SZW, en Angelique Berg, directeur-generaal Volksgezondheid bij VWS. Lees meer >

 • Publieke ruimte belangrijk voor redzaamheid ouderen

  11 maart 2015

  Ouderen blijven langer zelfstandig wonen. Een aangename leefomgeving die uitnodigt om naar buiten te gaan ondersteunt dat. Zo blijven ouderen mobiel en ontmoeten zij anderen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt dat gemeenten met een goede inrichting van de publieke ruimte ouderen kunnen ondersteunen bij hun redzaamheid. Vandaag overhandigt Pauline Meurs, voorzitter van de RVZ, de verkenning ‘Ruimte voor redzaamheid’ aan Jantine Kriens, voorzitter directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Lees meer >

 • Versterk de stem van verzekerden

  4 december 2014

  Sinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 is de zorgverzekeraar niet alleen financiële zorgverzekeraar maar ook zorginkoper en treedt soms ook op als zorgregisseur. De acceptatie van deze nieuwe rollen door verzekerden, patiënten en zorgverleners, is niet vanzelfsprekend. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) concludeert dat de legitimiteit van zorgverzekeraars moet worden versterkt. Lees meer >

 • Koninklijke Onderscheiding voor prof. dr. Pauline Meurs Hoogleraar benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau

  3 oktober 2014

  Pauline Meurs ontvangt de onderscheiding vanwege haar verbindende kwaliteiten, het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee zij invulling geeft aan velerlei maatschappelijke, wetenschappelijke en politiek relevante functies, en de zeer waardevolle bijdragen die ze daarmee levert. Sinds de start van haar carrière (1996) is Pauline Meurs een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Zij heeft een belangrijke impuls gegeven aan de juiste maatschappelijke rol van zorgbestuurders. Professionalisering van het zorgbestuur was haar hoofdthema. In 2003 richtte zij het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (Erasmus CMDz) op ter bevordering van de kwaliteit van het management en bestuur van de gezondheidszorg. Zij heeft een enorme drive om bij te dragen aan een betere gezondheidszorg en zet zich hier op vele manieren voor in. Lees meer >

 • Jan Kremer nieuw raadslid RVZ

  16 september 2014 Jan Kremer

  Vrijdag 12 september is de Ministerraad akkoord gegaan met de voordracht van Jan Kremer als lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Lees meer >

 • Pauline Meurs nieuwe voorzitter RVZ

  11 juli 2014

  Pauline Meurs wordt de nieuwe voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Zij volgt op 1 september 2014 Rien Meijerink op, die ruim acht jaar voorzitter is geweest. Het kabinet heeft vandaag ingestemd met de voordracht tot haar benoeming. Meurs is tevens beoogd voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), waarin de RVZ en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) samen opgaan. Lees meer >

 • Geef patiënt de beschikking over al zijn gezondheidsinformatie in een PGD

  4 juli 2014

  De patiënt moet, het liefst met één druk op de knop op een website, inzicht krijgen in zijn/haar medische dossier. Patiënten moeten uiteindelijk zelf hun persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) kunnen beheren. Om de privacy te waarborgen voor de patiënt dient er een ‘patiëntgeheim’ te komen, in aanvulling op het medisch beroepsgeheim voor zorgprofessionals. Ook is het noodzakelijk om bij de inrichting van het PGD de privacynormen in te bouwen (privacy bij design).
  Om kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te verbeteren is het verder noodzakelijk dat niet-identificeerbare gezondheidsinformatie beschikbaar komt voor publieke doeleinden.
  Voor deze veranderingen is het nodig dat het ministerie van VWS de regie neemt om te zorgen dat relevante partijen in de zorg bindende besluiten nemen over de inrichting van de informatievoorziening in de zorg. Dat staat in het advies ‘Patiënteninformatie, informatievoorziening rondom de patiënt’ dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbiedt aan Leon van Halder, SG van het ministerie van VWS. Lees meer >

 • De toekomst van de zorg: grotere verschillen of collectieve verschraling?

  24 april 2014

  Zal de zorgverzekering worden beperkt tot zorg met een maximum prijs van gezondheidswinst? Of krijgen mensen meer vrije keuze om te bepalen welke gezondheidsrisico’s ze verzekeren? Om de zorg betaalbaar te houden, is het nodig om deze vergaand te automatiseren en meer gebruik te maken van robots. Maar hoe kunnen mensen de technologie zo naar hun hand zetten dat de zorg toch warm en persoonlijk blijft? Deze dilemma’s schetst de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in haar scenariostudie ‘Met de kennis van later. Naar een toekomstgericht zorgbeleid’. Deze wordt op 24 april 2014 aangeboden aan het ministerie van VWS. De studie biedt een basis voor een brede maatschappelijke dialoog over de toekomst van de zorg. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet