Persberichten

 • RVZ stelt voorwaarden aan gemeentezorg

  16 januari 2014

  Gemeenten krijgen in 2015 meer verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning. Het doel is om mensen langer thuis te laten wonen waarbij de sociale omgeving van burgers de basis vormt en gemeenten individuele ondersteuning bieden waar nodig. Er is niet langer sprake van voorzieningen maar van passende ondersteuning door gemeenten. Van burgers wordt gevraagd om meer verantwoordelijkheid te nemen, voor zichzelf en ook voor mensen in hun omgeving; dus meer beroep op vrijwilligers en mantelzorgers. Samenwerken met andere gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders is noodzakelijk om de kansen op toegang, kwaliteit en efficiency te verzilveren. Het Rijk moet zorgen voor een gelijk speelveld tussen gemeenten en zijn burgers, de zorgsector en gemeenten onderling. Daarvoor adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) o.a. een jaarlijkse landelijke monitor te organiseren die waar nodig gemeenten kan bijsturen. Lees meer >

 • Andere koers nodig voor toekomstbestendige governance in de zorg

  19 december 2013

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) meent dat de keuze voor steeds verder aanscherpen van de eisen aan het bestuur en interne toezicht niet zal leiden tot de beoogde verbetering van de zorgkwaliteit. De Raad adviseert een fundamentele verandering aan te brengen in de verbinding tussen professionele kwaliteit en de kwaliteitssystemen van de instelling. Lees meer >

 • Gemeenten, ondersteuning en zorg Over de (on)mogelijkheden van ouderen in een ‘decentraliserende’ zorg

  15 november 2013

  Elke gemeente kan zelf gaan bepalen hoe haar dienstverlening voor ouderen eruit ziet. Dit is het gevolg van de decentralisatie waartoe het kabinet besloten heeft. Wat betekent dit voor ouderen en het brede netwerk daar omheen? Dit is het onderwerp van debat dat op maandag 25 november plaatsvindt in het Theater van ’t Woord, onder leiding van Inge Diepman. Lees meer >

 • 10 jaar aandacht voor ethische vraagstukken in de zorg

  10 oktober 2013

  Vandaag vindt het jubileumsymposium plaats ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid in Pulchri Studio in Den Haag. Centraal staat de vraag wat de belangrijkste ethische en maatschappelijke vragen van de nabije toekomst zijn. Dit doen we in aanwezigheid van de huidige minister, Edith Schippers en de toenmalige minister van VWS, Els Borst. Daarnaast spreekt Inez de Beaufort, hoogleraar gezondheidsethiek van het ErasmusMC, de eerste Els Borst Lezing uit. De gespreksleiding is in handen van Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad en Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Lees meer >

 • Moet alles wat kan? Publieksdebat over de (on)mogelijkheden van de participerende patiënt

  9 oktober 2013

  De participerende patiënt is de titel van een recent advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Zijn we al zo ver? Nee, zo concludeert de RVZ zelf al. Patiënten participeren minder in hun behandeling dan mogelijk is, en ook minder dan zij zelf willen. Lees meer >

 • Arts en patiënt samen voor goede zorg

  20 juni 2013

  Patiënten willen zorg die aansluit bij hun persoonlijke situatie en voorkeuren. Maatschappelijk gezien is doelmatigheid in de zorg van groot belang. Brede toepassing van gezamenlijke besluitvorming en gedeelde uitvoering in en buiten de spreekkamer verhoogt zowel de kwaliteit als de doelmatigheid van zorg. Dat stelt de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in zijn advies “De participerende patiënt” dat op donderdag 20 juni 2013 is aangeboden aan drs. Leon van Halder, Directeur Generaal Curatieve Zorg van het ministerie van VWS. Lees meer >

 • Wederkerigheid belangrijk, want solidariteit gaat niet vanzelf

  12 maart 2013

  Ons zorgstelsel behoort tot de wereldtop, maar zijn uiterste houdbaarheidsdatum komt in zicht. In zijn advies “Het belang van wederkerigheid… solidariteit gaat niet vanzelf” benoemt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) als oorzaak dat het stelsel, tegenover de steeds grotere solidariteit van de premiebetalers, te weinig uitnodigt tot wederkerigheid. De RVZ doet, om te beginnen, een appèl aan iedereen om meer verantwoordelijkheid te nemen voor de houdbaarheid van de zorg. De Raad richt zich tot patiënten en cliënten, behandelaars en zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten en andere belanghebbenden, zoals werkgevers. Gezond gedrag is één van de manieren. Dit is iets voor de burger, maar ook voor zijn verzekeraar, gemeente, werkgever of patiëntenvereniging.
  Om de ethische discussie over leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering te faciliteren heeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) argumenten pro en contra in kaart gebracht.
  Vandaag overhandigt de Raad dit advies en het signalement “Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering. Een overzicht van ethische argumenten” aan staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. Lees meer >

 • Discussie nodig over rechtvaardige selectie van patiënten bij een pandemie

  13 december 2012

  Als zich deze winter een grieppandemie voordoet, zijn we dan goed voorbereid? En wat te doen als absolute schaarste aan bedden ontstaat op de intensive care afdelingen? In die situatie zullen niet alle patiënten de noodzakelijke zorg kunnen krijgen wat in het ergste geval hun overlijden tot gevolg heeft. Deze schaarste plaatst professionals en beleidsmakers daarom voor lastige ethische afwegingen. Lees meer >

 • Meer aandacht nodig voor de hele mens in de zorg

  7 december 2012

  Achter veel gezondheidsproblemen in de zorg gaan psychosociale problemen schuil. Een sterke en wijkgerichte basiszorg is nodig om te voorkomen dat deze patiënten onnodig in een langdurig zorgtraject terechtkomen. Lees meer >

 • Theo Hooghiemstra algemeen secretaris RVZ

  20 augustus 2012

  Theo Hooghiemstra wordt per 1 november de nieuwe algemeen secretaris van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). In die hoedanigheid wordt hij secretaris van de Raad en leidinggevende van het secretariaat van de Raad. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet