1 december 1997 | Dit persbericht hoort bij het advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw

Verwijsbriefje huisarts nodig Geestelijke gezondheidszorg anders regelen

Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid wil dat de patiënt niet meer rechtstreeks naar de Riagg kan. Als het aan de RVZ ligt, heeft hij voor psychiatrische hulp in de toekomst een verwijsbriefje van de huisarts nodig. De psychiatrische zorg moet bovendien grotendeels uit de AWBZ en naar de Ziekenfondswet en de particuliere verzekeringen. Deze en andere aanbevelingen geeft de RVZ in zijn advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw dat op 12 januari 1997, op haar verzoek, is uitgebracht aan minister Borst van Volksgezondheid.

Met dit advies wil de RVZ bereiken dat de psychiatrische zorg terechtkomt bij mensen die het echt nodig hebben. De vraag naar geestelijke gezondheidszorg neemt sterk toe, zie recent onderzoek van het Trimbosinstituut. De Raad voorziet problemen met het beheersen van deze vraag. Met zijn voorstellen denkt hij hieraan iets te kunnen doen.

De huisarts moet een centrale rol krijgen in de ggz, aldus de RVZ. Hij moet gaan bepalen of mensen met geestelijke nood psychiatrische hulp nodig hebben. Nu gaat zo’n 30 tot 40% van de patiënten buiten de huisarts om naar de Riagg. De RVZ denkt dat de meeste mensen met psychische klachten door de huisarts zelf of door een eerstelijnspsycholoog kunnen worden behandeld. Daardoor komt de ggz vrij waarvoor hij is bedoeld: de behandeling van mensen met ernstige psychische ziekten.

De RVZ vindt verder dat de ggz net als de ziekenhuiszorg thuishoort in de Ziekenfondswet en de particuliere ziektekostenverzekering (het tweede compartiment) en niet, zoals nu, in de AWBZ (het eerste compartiment). Op die manier wil de RVZ bereiken dat ggz en somatische zorg op dezelfde wijze worden gestuurd en gefinancierd. In die redenering past dus niet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te heffen bij opname. Wat wel in de AWBZ moet blijven, is de hulp voor psychiatrische patiënten die verpleegbehoeftig zijn.

De Riagg als apart instituut verdwijnt in de visie van de Raad. Er komt een psychiatrische dienst die een bepaald gebied verzorgt. Daarin zijn psychiatrisch ziekenhuis en Riagg opgegaan.
Belangrijkste hulpverleners: psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen die klinische, poliklinische en thuiszorg bieden aan mensen met ernstige psychische ziekten.
Om een en ander te realiseren, moet minister Borst de Ziekenfondsraad vragen de AWBZ en de Ziekenfondswet aan te passen. Daarnaast moet zij met het veld afspraken maken over de uitvoering van de veranderingen. Tijdens de volgende kabinetsperiode moet een en ander worden geregeld.

Het advies is voorbereid onder leiding van het raadslid mevrouw M.J.M. Le Grand-van den Bogaard.

Contact

info@rvz.net

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet