28 juni 2011 | Dit persbericht hoort bij het advies Sturen op gezondheidsdoelen

Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot hogere kwaliteit van de zorg

Aanbieding advies Sturen op gezondheidsdoelen aan Edith Schippers

De verschillen in geleverde kwaliteit tussen ziekenhuizen en zorgverleners zijn in Nederland onverklaarbaar groot. Voor patiënten is niet duidelijk waar zij een goede behandeling kunnen verwachten en waar niet. Het zorgvolume en de kosten stijgen sterk, maar de gezondheid van Nederlanders neemt niet navenant toe. In vergelijking met andere Europese landen blijft de groei in levensverwachting achter en is de sterfte rondom geboortes hoog.

“De gemiddelde kwaliteit van de zorg in Nederland is goed, maar kàn veel beter en dat moet ook. Het mag geen toeval zijn dat je een goede of minder goede arts treft. En dat is het nu wel!’ zegt Rien Meijerink, voorzitter van de Raad voor de Volkgezondheid en Zorg (RVZ).

Toespraak Edith Schippers bij aanbieding advies Sturen op gezondheidsdoelen

Ervaringen in het buitenland en proeven in Nederland tonen aan dat betere resultaten in de zorg zijn te behalen door meer te sturen op gezondheidsdoelen. Expliciete behandeldoelen en daarmee samenhangende resultaten dienen vooraf geformuleerd te worden in de behandel- en zorgplannen. De acties van zowel de zorgverlener als de patiënt zelf zijn vervolgens op deze doelen gericht. Zorgverzekeraars moeten meer dan nu inkopen op bewezen kwaliteit en, anders dan nu, de zorgverlener betalen op basis van de behaalde resultaten (pay for performance). Gestelde behandeldoelen en behaalde resultaten moeten onderdeel uitmaken van het medische dossier. Door dat gestandaardiseerd te doen, blijven de administratieve lasten beperkt, en kunnen deze zelfs lager zijn dan nu. Een resultaat is bijvoorbeeld: binnen drie weken weer aan het werk.

Sturen op expliciete gezondheidsdoelen kan en moet, zowel op het niveau van de zorgverlener en de patiënt, op dat van de zorginkoop en op het niveau van het locale en nationale beleid. Bij de selectie en vaststelling van kwaliteitsindicatoren ziet de RVZ een belangrijke rol weggelegd voor het Nationaal Kwaliteitsinstituut Gezondheidszorg dat minister Schippers wil oprichten.

Toespraak Edith Schippers bij aanbieding advies Sturen op gezondheidsdoelen

De RVZ noemt een aantal goede voorbeelden waarmee overheid en zorgsector al direct aan de slag kunnen, waaronder het Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) www.dsca.nl. Voor overige voorbeelden zie advies Sturen op gezondheidsdoelen.

Contactpersoon

L. (Leo) Ottes, arts

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet