Persberichten in 1999

 • Ethische aspecten moeten uitdrukkelijk bij beleidsbeslissingen worden betrokken

  6 december 1999

  Zoetermeer/Den Haag – Aan veel beleidsbeslissingen van de rijksoverheid zitten ethische aspecten die momenteel nauwelijks bij de afwegingen betrokken worden. De overheid is te weinig voorbereid op ethische vraagstukken waarvoor zij zich onder meer door de snelle technologische ontwikkelingen gesteld ziet. Met een kenniscentrum voor ethische vraagstukken kan de rijksoverheid ethische problemen beter aanpakken. Dit kenniscentrum signaleert ethische vraagstukken die aandacht behoeven en geeft aan welke activiteiten daarvoor moeten worden ontwikkeld. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert dit in zijn advies Ethiek met beleid dat op verzoek van minister Borst werd opgesteld en dat op 6 december 1999 is gepubliceerd. Lees meer >

 • Octrooiering van biotechnologie belangrijk voor de patiënt

  3 september 1999

  Zoetermeer, vrijdag – Nederland laat op dit moment kansen onbenut om octrooien op biotechnologische uitvindingen te verwerven. Dit is niet in het belang van de patiënt. De overheid moet universiteiten stimuleren octrooien aan te vragen. Invoering in Europa van een zogenoemde grace period zoals de VS die kent, kan hieraan bijdragen. Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies Octrooiering van biotechnologie dat op 3 september 1999 aan minister Borst is uitgebracht. Lees meer >

 • Hulp aan verslaafden moet beter

  19 juli 1999

  Zoetermeer/Den Haag – De hulp aan verslaafden moet sterk verbeteren. In de hulpverlening aan verslaafden is daartoe meer regie en afstemming van doelen nodig. Dat adviseren de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in hun advies Verslavingszorg herijkt. De beide Raden hebben het advies op 19 juli jl. uitgebracht op verzoek van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Lees meer >

 • RVZ in advies: zelfdiagnostiek aan consument overlaten

  1 maart 1999

  Zoetermeer -Mensen moeten zelf kunnen bepalen of ze zich zonder medische begeleiding willen (laten) testen op ziektes of aanleg daarvoor. Voorwaarde daarbij is dat de mensen door goede voorlichting de gevolgen van hun handelen kunnen overzien. Alleen wanneer zich nadelige gevolgen mochten voordoen van zelfdiagnostiek, moet minister Borst ingrijpen. En daarvoor heeft ze op dit moment voldoende juridische mogelijkheden tot haar beschikking. Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies Zelftests aan minister Borst. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet