Persberichten in 2001

 • Openbaarheid resultaten gezondheidszorg wenselijk

  19 december 2001

  Concrete doelstellingen en publicatie van vergelijkende gegevens over de resultaten van de gezondheidszorg, kunnen bijdragen aan meer gezondheidswinst voor de burgers. Daartoe moeten zorgresultaten systematisch worden gemeten, en moet een onafhankelijk instituut deze analyseren en publiceren. Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies Volksgezondheid en Zorg dat vandaag aan Minister Borst is uitgebracht. Lees meer >

 • De overheid moet samenleving weerbaar maken tegen gezondheidsbedreigingen

  30 oktober 2001

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg vraagt extra aandacht van de rijksoverheid voor bescherming van de bevolking tegen gezondheidsbedreigingen. De legionellabesmetting in Bovenkarspel, de vuurwerkramp in Enschede, de brand in Volendam en de recente gebeurtenissen in New York hebben aangetoond dat ingrijpende bedreigingen van de gezondheid niet uit te bannen zijn. Niettemin mag van de overheid een zichtbare en betrouwbare inspanning op het terrein van de gezondheidsbescherming worden verwacht. Dit schrijft de RVZ in zijn advies Gezondheidsrisico’s voorzien, voorkomen en verzekeren, dat op 31 oktober aanstaande aan minister Borst wordt uitgebracht. Lees meer >

 • Arbeidsbesparende technologie moet zorgsector in de toekomst redden

  18 mei 2001

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) wil dat prioriteit gegeven wordt aan de ontwikkeling van nieuwe arbeidsbesparende technologieën om het tekort aan arbeidskrachten in de zorg, dat in de toekomst nog veel groter zal worden, te bestrijden. Dit suggereert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan minister Borst in zijn verkennende studie Technologische innovatie in de zorgsector die op 18 mei 2001 aan haar is aangeboden. Lees meer >

 • Medisch specialist ook buiten ziekenhuis

  7 februari 2001

  De zorgvraag van de patiënten en de explosieve ontwikkeling van kennis en technologie vereisen een andere organisatie van medisch-specialistische zorg. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) wil dat medisch-specialistische zorg ook buiten het ziekenhuis geleverd wordt. Niet alleen artsen maar ook verpleegkundigen moeten deze zorg kunnen leveren. Dat schrijft de RVZ in zijn advies Medisch-specialistische zorg in de toekomst dat op 7 februari 2001 aan minister Borst is aangeboden. Lees meer >

 • AWBZ en Ziekenfondswet in één verzekering

  22 januari 2001

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg wil dat de AWBZ en Ziekenfondswet op termijn opgaan in een ziektekostenverzekering. Het onderscheid dat nu gemaakt wordt tussen de AWBZ en de Ziekenfondswet – de AWBZ voor de care en de Ziekenfondswet voor de cure – is kunstmatig en vanuit het perspectief van de patiëntenzorg ongewenst. Eén verzekering voor care en cure lost een aantal belangrijke problemen op. Verder dient de taak van de Regionale indicatie organen beperkt te worden tot indicatiestelling voor langdurige opnamen in een instelling van gezondheidszorg. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet