Persberichten in 2002

 • Kabinetsplan ziektekostenverzekering niet ‘Europa-proof’

  10 december 2002

  De plannen van het demissionaire kabinet voor een herziening van het stelsel van ziektekostenverzekeringen zijn niet ‘Europa-proof’. Dat wil zeggen dat de Europese commissie een dergelijk stelsel zal afwijzen. Dat komt vooral door de voorgestelde private uitvoering van de nieuwe ziektekostenverzekering. Lees meer >

 • Nationale commissie tegen overgewicht

  10 december 2002

  Er moet een nationale commissie komen om de strijd tegen overgewicht aan te gaan. Reclame op de tv voor snoep en vette producten rondom kinderprogramma’s moet aan banden worden gelegd, en er moet meer geld komen voor gymnastiekonderwijs op scholen. Lees meer >

 • Raad adviseert investering van 200 miljoen Euro Biowetenschap kan levens verlengen en ziektekosten besparen

  26 september 2002

  Te weten komen of iemand de erfelijke aanleg heeft om een bepaalde ziekte te krijgen. Of juist niet. Als iemand een bepaalde aanleg blijkt te hebben, hoe door bijvoorbeeld verandering van leefstijl of preventieve behandeling voorkomen kan worden dat hij of zij de ziekte daadwerkelijk krijgt. Ook betere behandelmogelijkheden voor ziekten zijn allemaal mogelijkheden van biowetenschap en biotechnologie. Patiënten mogen die mogelijkheden niet worden onthouden. Lees meer >

 • Meer mensen met een beperking kiezen voor leven in de maatschappij

  25 juni 2002

  RVZ acht inhaalslag nodig Lees meer >

 • E-health inzetten om de gezondheidszorg te verbeteren

  25 april 2002

  In de gezondheidszorg wordt e-health nog te weinig toegepast. En dit, terwijl de inzet van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën wel kan helpen wachtlijsten te verminderen en bovendien de kwaliteit van de zorg kan verbeteren. In het advies ‘E-health in zicht’ dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) op 25 april heeft aangeboden aan minister Borst, staan suggesties om e-health brede ingang in de Nederlandse gezondheidszorg te doen vinden. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet