Persberichten in 2008

 • Versterking voor gezinnen

  1 september 2008

  Gezinnen kunnen steun gebruiken. De omgeving van gezinnen – familie, buurt, lokale middenstand, scholen – kan een vanzelfsprekender opvoedingspartner zijn van ouders dan nu het geval is. Lees meer >

 • Geen aparte fusietoest voor zorgsector

  14 mei 2008

  De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft geen aanwijzingen gevonden dat fusies in de zorg schadelijk zijn voor de bereikbaarheid en kwaliteit van de zorg. Dit in tegenstelling tot de signalen van de Tweede Kamer. Lees meer >

 • Nieuwe vormen van screening vragen om een actieve rol van de overheid

  1 april 2008

  Steeds meer nieuwe vormen van screening vinden hun weg naar de zorg, ook in de vorm van doe-het-zelftests. Daarin liggen kansen, maar ook bedreigingen. In twee adviezen die de Gezondheidsraad (GR) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vandaag aanbieden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de overheid. Lees meer >

 • Kwaliteit zorg door selectieve inkoop

  19 maart 2008

  Niet meer alle zorg inkopen, maar selectieve inkoop. Dat levert een betere kwaliteit van zorg en drukt de kosten. Zorgverzekeraars moeten vooraf met patiëntenorganisaties nagaan welke afspraken over aan te kopen zorg moeten worden gemaakt. Kwalitatief slechte zorg zou niet meer gecontracteerd moeten worden. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in een advies over Zorginkoop, dat vandaag aan minister Klink wordt aangeboden. Lees meer >

 • Signalement : Goed patiëntschap

  12 februari 2008

  Naast rechten kennen patiënten ook plichten. Zo moeten patiënten zich houden aan algemeen geldende omgangsvormen. Ze mogen geen schade toebrengen aan de zorgverlener. Daarnaast hebben patiënten de plicht zich te verzekeren en hun premie te betalen. Patiënten moeten echter ook actief meewerken aan hun behandeling. Dit betekent dat patiënten de zorgverlener zo volledig mogelijk inlichten en zich houden aan afspraken Lees meer >

 • Beter zonder AWBZ?

  31 januari 2008

  Opheffing van de AWBZ en herverdeling over Zorgverzekeringswet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning kan belangrijke voordelen hebben voor de betaalbaarheid van de zorg en de kwaliteit van de zorg voor bepaalde groepen patiënten. Dit vereist echter wel een aanpassing van de ZVW en de WMO en een zorgvuldige, stapsgewijze invoering die risico’s voor mensen met chronische aandoeningen beheersbaar maakt. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) schrijft dat in zijn advies “Beter zonder AWBZ?”. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet