Persberichten in 2011

 • 25 procent van de welvaartsziekten veroorzaakt door leefstijl

  13 december 2011

  Een kwart van de welvaartsziekten komt door leefstijl. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat 40 procent van de kankergevallen wordt veroorzaakt door leefstijl. Veel van deze ziekten is te voorkomen. Daarmee blijft de zorg betaalbaar en kunnen meer mensen meedoen aan betaald en onbetaald werk; dit geldt het meest voor mensen met een lage opleiding. Wat is hiervoor nodig? De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) presenteert vandaag zijn advies ‘Preventie van welvaartsziekten’ en overhandigt het advies aan de voorzitter van GGD Nederland, mr. E.M. d’Hondt. Lees meer >

 • Nederland kan toe met minder ziekenhuizen en helft aantal SEH’s

  27 oktober 2011 Aanbieding advies Medisch Specialistische zorg

  Door de toenemende en veranderende zorgvraag en de beperkte financiële middelen zullen ziekenhuizen in de toekomst steeds meer moeite ondervinden om nieuwe technologische mogelijkheden en goede kwaliteit van zorg te leveren. Het ziekenhuislandschap zal drastisch moeten veranderen. Minder complexe zorg moet niet meer in ziekenhuizen, maar in gezondheidscentra in de buurt worden geleverd. Complexe zorg moet worden geconcentreerd in een klein aantal ziekenhuizen. Hiervoor pleit de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies Medisch-specialistische zorg in 20/20. Lees meer >

 • Sturen op gezondheidsdoelen leidt tot hogere kwaliteit van de zorg

  28 juni 2011 Aanbieding advies Sturen op gezondheidsdoelen aan Edith Schippers

  De verschillen in geleverde kwaliteit tussen ziekenhuizen en zorgverleners zijn in Nederland onverklaarbaar groot. Voor patiënten is niet duidelijk waar zij een goede behandeling kunnen verwachten en waar niet. Het zorgvolume en de kosten stijgen sterk, maar de gezondheid van Nederlanders neemt niet navenant toe. In vergelijking met andere Europese landen blijft de groei in levensverwachting achter en is de sterfte rondom geboortes hoog. Lees meer >

 • Houd Wmo toekomstbestendig met minder geld

  31 mei 2011

  Om de Wmo betaalbaar te houden zijn er maatregelen nodig, zeker nu gemeenten door de economische crisis fors moeten bezuinigen. Voor een beroep op de Wmo kan een eigen bijdrage gevraagd worden. Maar dat is voor de langere termijn onvoldoende. Er zijn financiële prikkels noodzakelijk om gemeenten te stimuleren hulpbehoevenden zolang mogelijk gebruik te laten maken van Wmo-voorzieningen om zo het beslag op de duurdere AWBZ te voorkomen. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies ‘Prikkels voor een toekomstbestendige Wmo’ in een aantal aanbevelingen. Lees meer >

 • Bekwaam is bevoegd Een witte jas is niet meer genoeg

  13 april 2011

  Het is noodzakelijk zorgprofessionals zoals artsen en verpleegkundigen anders op te leiden om ze voor te bereiden op de vraag naar zorg van morgen. Dit geldt zowel voor de initiële scholing als voor de bij- en nascholing. Lees meer >

 • Bekostiging belemmert innovaties in de zorg

  24 januari 2011

  Vergrijzing leidt tot een groter beroep op de zorg en een complexere zorgvraag en daarmee tot een groot arbeidstekort in de zorg in de nabije toekomst. Eén van de oplossingen hiervoor is het toepassen van arbeidsbesparende innovaties: zorg op afstand, domotica, diverse product- en procesverbeteringen en bijvoorbeeld Buurtzorg. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet