Categorie: Achtergrondstudie — Behoort bij publicatie: Redzaam ouder

Bouwstenen voor een toekomstbestendige zorg voor ouderen Achtergrondstudie naar het financieel perspectief van de zorg voor ouderen

Auteur: Drs. B.J.C. van de Gevel
Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ten behoeve van het advies Redzaam Ouder

In deze achtergrondstudie staat de inrichting van het collectieve arrangement voor de zorg voor ouderen centraal. Er wordt stilgestaan bij de vraag, waarom de huidige collectieve voorzieningen voor de zorg aan ouderen niet meer toekomstbestendig zijn en er wordt ingegaan op de vraag hoe we de toekomstbestendigheid van het stelsel voor ouderenzorg kunnen verbeteren.

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet