Categorie: Advies

Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw

In het advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw beantwoordt de RVZ de vraag: hoe moet de ggz worden gefinancierd, vanuit de AWBZ of anderszins?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, doet de Raad een stap terug en probeert het doel van de ggz te bepalen.

Als doel van de ggz ziet de Raad de zorg voor mensen met een psychische ziekte. Dat is de kerntaak. Ggz is dus gezondheidszorg. Dat betekent dat het zorgproces in de ggz volgens de Raad, moet verlopen zoals idealiter in de rest van de gezondheidszorg het geval is. De huisarts is dan poortwachter, de gespecialiseerde ggz is niet vrij toegankelijk en er is een onderscheid tussen ziekenhuis- en verpleeghuiszorg en tussen wonen en zorg.

Consequent doorredenerend vindt de Raad daarom dat de ggz uit de ZFW en de particuliere ziektekostenverzekeringen moet worden gefinancierd. Een klein deel van de ggz past wel in de AWBZ: de verpleeghuiszorg voor psychiatrische patiënten. Ook kan de gemeente een belangrijk deel van de zorg voor deze patiënten overnemen.

Persbericht

  • Verwijsbriefje huisarts nodig Geestelijke gezondheidszorg anders regelen

    1 december 1997

    Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid wil dat de patiënt niet meer rechtstreeks naar de Riagg kan. Als het aan de RVZ ligt, heeft hij voor psychiatrische hulp in de toekomst een verwijsbriefje van de huisarts nodig. De psychiatrische zorg moet bovendien grotendeels uit de AWBZ en naar de Ziekenfondswet en de particuliere verzekeringen. Deze en andere aanbevelingen geeft de RVZ in zijn advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw dat op 12 januari 1997, op haar verzoek, is uitgebracht aan minister Borst van Volksgezondheid.

    Lees meer >

Reacties

(RVZ-advies 97/11)

Op 17 april 1998 vond in Utrecht een debat van het Trimbos-instituut plaats over ons advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw. Een verslag van dit debat is verschenen in het Maandblad Geestelijke volksgezondheid.
Kort na het debat stuurde minister Borst de Tweede Kamer een eerste reactie op het advies. De Minister schrijft dat zij later in 1998 met een sectorale zorgvisie komt en op ons advies zal reageren.

Kamerstuk 1997-1998, 25424, nr. 5, Tweede Kamer
Kamerstuk 1998-1999, 25424, nr. 6, Tweede Kamer

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet