Categorie: Advies

Medische hulpmiddelen

De RVZ verwacht dat de kosten voor extramurale medische hulpmiddelen blijven toenemen. Deze kosten stijgen bijvoorbeeld doordat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en actief willen blijven.

Financiering

De RVZ stelt verschillende maatregelen voor om de kosten te beheersen. Medische hulpmiddelen die primair tot doel hebben de maatschappelijke participatie te bevorderen, kunnen op termijn buiten het ziektekostenstelsel worden gefinancierd. Voorwaarde is wel dat deze voor iedereen toegankelijk blijven.

Consumenten

Een andere maatregel is dat mensen meer invloed moeten krijgen op de aanschaf van medische hulpmiddelen. Een persoonsgebonden budget is een van de mogelijkheden, maar eerst moeten de effecten daarvan in kaart worden gebracht.
Voorwaarde voor de consumentenbenadering is dat de patiënt over voldoende kennis en informatie kan beschikken. Vergelijkend warenonderzoek en expertisecentra voor medische hulpmiddelen zijn in dat verband noodzakelijk.

Persbericht

  • Medische hulpmiddelen: grotere rol patiënten

    1 november 1997

    Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) wil dat mensen meer invloed krijgen op de aanschaf van medische hulpmiddelen. Als alternatief voor de vergoeding in natura, zouden patiënten geld moeten kunnen krijgen. Dit is een van de aanbevelingen aan minister Borst uit het advies Medische hulpmiddelen dat de RVZ op 20 november 1997 publiceert.

    Lees meer >

Reacties

(RVZ-advies 97/10)

Minister Borst neemt de aanbeveling over van de RVZ om een interdepartementale stuurgroep in te stellen voor medische hulpmiddelen. Dit schrijft zij in haar brief van 18 maart 1998 aan de Tweede Kamer.
De stuurgroep gaat een infrastructuur opzetten voor het vergaren van informatie en heeft taken op het gebied van kostenbeheersing.
Op 31 maart 1998 vond een rondetafelgesprek plaats met betrokkenen uit het veld. Een deel was het niet eens met de Minister om zorgverzekeraars een centrale rol te geven bij de kostenbeheersing. Zij zagen meer in het voorstel van de RVZ om doelmatigheid te bevorderen door keuzemogelijkheden voor patiënten te vergroten.

Kamerstuk 1997-1998, 24124, nr. 66, Tweede Kamer

Publicaties

Contact

info@rvz.net

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet