Categorie: Advies

Perspectief op gezondheid 20/20

Infographic: de patient als spin in het web.

Het kabinet creëert perspectief en voorwaarden voor een goed en houdbaar zorgaanbod dat adequaat inspeelt op de veranderende zorgvraag en zorgvrager. Het stemt bezuinigingen in de zorg hier op af.

Welk probleem lost deze zorgagenda op?

De houdbaarheid van de zorg, die de komende tien jaar steeds meer onder druk zal komen, vereist een nieuw perspectief. Met de hier beschreven strategische zorgagenda kan dit perspectief worden geboden.

Wat zijn de gevolgen voor de consument?

De consument blijft verzekerd van de noodzakelijke zorg, van goede kwaliteit en bereikbaar. Hij zal daarvoor zelf meer moeten doen, meer verantwoordelijkheid en regie voor zijn gezondheid, leefstijl en – bij ziekte – behandeling moeten nemen. Daarvoor komen faciliteiten beschikbaar: de inloopfunctie, ICT, ondersteuning door de verzekeraar.

Wat zijn de gevolgen voor de zorgverlener?

Van de zorgverlener wordt meer verwacht: meer kwaliteit, doelmatigheid en transparantie. Meer resultaat in termen van maatschappelijk rendement: gezondheid en participatie. Daar wordt hij straks ook voor beloond. Na herstructurering ontstaat een omgeving die concurrerender is maar die tevens vrijheid en kansen biedt. De zorgvraag zal immers ook de komende jaren fors blijven groeien.

Wat kost het?

De essentie van dit advies is dat de zorg houdbaar en betaalbaar blijft. De zorguitgaven zullen hierdoor minder hard groeien. En minstens zo belangrijk: het draagvlak voor de collectieve zorg en publieke gezondheid zal toenemen.

Wat is nieuw?

De accentverschuiving van zz naar gg. Een integrale set instrumenten voor de noodzakelijke nieuwe ordening in de komende 10 jaar.

Infographic: de patient als spin in het web.

Infographic: toenemend beslag van de zorg op middelen en menskracht

Infographic: van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag

Persbericht

  • Twintig stappen naar gezonde zorg in 2020

    15 september 2010

    Om tweedeling in de zorg te voorkomen, moeten de aanbieders en verzekeraars van zorg, ook of misschien wel juist bij een verdere realisatie van marktwerking, hun publieke rol beter oppakken.

    Lees meer >

Reacties

  • De NPCF herkent de pleidooi van preventie in het advies Perspectief op gezondheid 20/20 en onderschrijft de noodzaak. Bekijk de reactie van de NPCF.
  • Woensdag 15 september was Rien Meijerink te gast bij Moraalridders, het programma van Andries Knevel en Thijs van den Brink.
  • Woensdag 22 september tijdens het slotdebat over de Strategische beleidsagenda heeft RVZ Raadslid Wim Groot een column uitgesproken.
RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet