Categorie: Achtergrondstudie — Behoort bij publicatie: Redzaam ouder

Van Alzheimer tot Methusalem Wetenschappelijke inzichten van belang voor de zorg voor ouderen

Auteur: Leo Ottes, arts

Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ten behoeve van het advies Redzaam Ouder

Aanbevelingen

In deze studie worden een aantal aspecten die van belang zijn voor de zorg voor ouderen vanuit een wetenschappelijke invalshoek bezien. Met nadruk wordt erop gewezen dat hierbij geen volledigheid is nagestreefd, maar getracht is een impressie te geven van ontwikkelingen op verschillende terreinen.

Een belangrijke beleidsvraag is de toekomstige ontwikkeling van de zorgvraag met betrekking tot ouderen. Hierbij kunnen trends uit het verleden worden doorgetrokken naar de toekomst. Het is evenwel niet ondenkbaar dat er trendbreuken op kunnen treden, bijvoorbeeld omdat er een behandeling wordt gevonden voor een aandoening die tot een hoge zorgvraag leidt, zoals de ziekte van Alzheimer. De vraag is hoe groot deze kans is. Nagegaan is, wat de ontwikkelingen zijn in medi-sche kennis over oorzaken en behandeling van drie belangrijke veroorzakers van kwetsbaarheid bij ouderen: artrose, vallen en dementie.

We worden gemiddeld steeds ouder. De vraag is hoever dit door kan gaan. Kunnen we in de (verre) toekomst net zo oud worden als Methusalem? Gekeken is naar het verouderingsproces. Wat heeft de wetenschap op dit terrein te bieden?

Oud worden lijkt synoniem met aftakeling. Geldt dit ook voor de geest, althans zolang er geen sprake is van dementie? Wat weten we van de cognitieve aspecten van „normale‟ veroudering van het brein.

De vraag rijst vervolgens wat er met de wetenschappelijke kennis kan worden gedaan in het beleid. Hoe kan gezond oud worden, zowel lichamelijk als geestelijk bevorderd worden? Welke preventieve en therapeutische mogelijkheden zijn er? Mogelijke consequenties van nieuwe inzichten voor het ouderenbeleid worden beschreven.

Publicaties

Contactpersoon

L. (Leo) Ottes, arts

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet