Publicaties in voorbereiding

 • eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

  April 2015 - Advies

  In de nieuwsbrief van mei is dit adviesproject reeds kort beschreven. Centraal staat de vraag hoe de inhoud, verspreiding en het gebruik van eHealth geoptimaliseerd kan worden, rekening houdend met de huidige en in de toekomst te verwachten behoeften en mogelijkheden van verschillende categorieën patiënten en de (zorg)vraag.
  Lees meer >

 • Wegen naar kostenbeheersing: Pakket, convenant en/of spreekkamer?

  Mei 2015 - Advies

  Advies over kostenbeheersing in de zorg van start De Raad is van start gegaan met de voorbereiding van het advies “Wegen naar kostenbeheersing”. In het verleden heeft de Raad diverse adviezen uitgebracht over dit thema. Bijvoorbeeld in de “QALY-adviezen” van enkele jaren geleden (adviezen Zinnige en duurzame zorg, en Rechtvaardige en duurzame zorg) heeft de Raad geadviseerd om een plafond voor kosteneffectiviteit te hanteren bij het pakketbeheer. Deze en andere adviezen hebben echter niet kunnen voorkomen dat de zorguitgaven in Nederland tot de hoogste in de wereld behoren. Dit zou overigens geen probleem zijn als hiermee ook winst is behaald in termen van gezondheid en welbevinden. Maar vooralsnog lijkt dit niet zo te zijn.
  Lees meer >

 • Vermaatschappelijking van zorg Voor mensen met een verstandelijke beperking

  Juni 2015 - Advies

  Vanwege de fusie zullen we dit advies onder verantwoordelijkheid van de nieuwe RV&S afronden, naar verwachting rond de zomerperiode.
  Lees meer >

 • Transitie in de zorg. Veranderend zorglandschap vraagt om nieuw beroepen- en opleidingsstructuur

  Nog niet bekend - Advies

  De commissie Innovatie Zorgberoepen en opleidingen van het Nederlands Zorginstituut ontwikkelt een nieuwe beroepenstructuur en een daarop afgestemd opleidingscontinuüm voor de gezondheidszorg in Nederland. Uitgangspunt is een nieuwe definitie van gezondheid die gericht is op zelfredzaamheid, veerkracht en participatie. Het zorglandschap gaat er anders uitzien voor iedereen, de patiënt, de burger en de professional. Ook organisaties krijgen te maken met een sterk veranderende omgeving.
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet