Nieuws en persberichten

 • 15-04-2014 | Nieuwsbericht

  Gezamenlijke nieuwsbrief van de adviesraden

  Deze digitale coproductie biedt abonnees in een handzaam overzicht de actuele informatie over komende en recent verschenen adviezen, kabinetsreacties, publicaties en activiteiten. Lees meer >

 • 02-04-2014 | Nieuwsbericht

  RVZ staat aan de wieg van paradigmaverschuivingen

  Het niveau van advisering van de RVZ is hoog, de Raad levert kwaliteit en staat bekend als een invloedrijk en grensverleggend orgaan, aldus minister Schippers. Wel zal de RVZ in de toekomst zijn strategische visie aan moeten vullen met een handelings- of een beleidsperspectief oftewel ‘het bieden van bewegwijzering om een heldere route te kunnen uitstippelen’. Met als doel de impact en de doorwerking van de strategische adviezen zichtbaarder te maken. Het tot stand komen van het jaarlijkse werkprogramma van de Raad verloopt prima. Dit gebeurt op een transparante en op een juiste manier, in afstemming met VWS, het zorgveld en andere relevante partijen. De onafhankelijkheid van de Raad is hierbij voldoende gewaarborgd. De RVZ heeft aan de wieg gestaan van paradigmaverschuivingen in het denken over de zorg. Lees meer >

 • 25-03-2014 | Nieuwsbericht

  RVZ in gesprek over het Werkprogramma 2014

  Tijdens de invitational conference 20 maart jl. heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg zo’n zestig deskundigen uit allerlei geledingen gevraagd kritisch mee te denken over een aantal onderwerpen van het Werkprogramma 2014. Is de focus goed? Zien we niets over het hoofd? De conferentie heeft een waardevolle input voor de adviezen en signalementen opgeleverd. Lees meer >

 • 21-03-2014 | Nieuwsbericht

  Participatie en eigen regie: niet zonder mantelzorgers

  In de aanloop naar de conferentie Participatie en eigen regie – het gaat niet vanzelf van Pharos en RVZ op 27 maart a.s. schrijft Gastblogger Monica van Berkum, directeur Pharos, een blog over de rol van mantelzorgers. Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet