Nieuws en persberichten

 • 29-10-2014 | Nieuwsbericht

  2e Els Borst Lezing over evidence based werken buiten de cure

  Op donderdagmiddag 27 november a.s. (14.15-17.15 uur) organiseert het CEG in Theater Concordia in Den Haag de Tweede Els Borst Lezing Bescheiden professies. Over evidence based werken buiten de cure. Deze zal worden uitgesproken door Margo Trappenburg Lees meer >

 • 03-10-2014 | Persbericht

  Koninklijke Onderscheiding voor prof. dr. Pauline Meurs

  Pauline Meurs ontvangt de onderscheiding vanwege haar verbindende kwaliteiten, het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee zij invulling geeft aan velerlei maatschappelijke, wetenschappelijke en politiek relevante functies, en de zeer waardevolle bijdragen die ze daarmee levert. Sinds de start van haar carrière (1996) is Pauline Meurs een bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. Zij heeft een belangrijke impuls gegeven aan de juiste maatschappelijke rol van zorgbestuurders. Professionalisering van het zorgbestuur was haar hoofdthema. In 2003 richtte zij het Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (Erasmus CMDz) op ter bevordering van de kwaliteit van het management en bestuur van de gezondheidszorg. Zij heeft een enorme drive om bij te dragen aan een betere gezondheidszorg en zet zich hier op vele manieren voor in. Lees meer >

 • 23-09-2014 | Nieuwsbericht

  Positieve reactie minister Schippers op adviezen RVZ

  Minister Schippers heeft in de afgelopen maand twee reacties gegeven op RVZ adviezen te weten Met de kennis van later: Naar een toekomstgericht zorgbeleid en op het advies Patiënteninformatie: Informatievoorziening rondom de patiënt. Lees meer >

 • 16-09-2014 | Persbericht

  Jan Kremer nieuw raadslid RVZ

  Jan Kremer

  Vrijdag 12 september is de Ministerraad akkoord gegaan met de voordracht van Jan Kremer als lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet