18 juli 2012 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Sturen op gezondheidsdoelen, Perspectief op gezondheid 20/20

Advies van ZZ naar GG uitgevoerd in Vechtdal

Vechtdal is de eerste Nederlandse gemeente die uitvoering geeft aan de adviezen van de RVZ ‘Perspectief op gezondheid 20/20’ en ‘Sturen op gezondheidsdoelen’.

In vier programma’s is niet langer ziekte en zorg uitgangspunt maar gedrag en gezondheid. De vier programma’s richten zich op vergroting van de zelfredzaamheid van ouderen, een gezonde leefwijze van jonge gezinnen en kinderen, een vitale buurt en gezondheid op de werkvloer. Hiervoor is een convenant ondertekend waarin naast de gemeente Ommen en Hardenberg, ook vijf regionale huisartsengroepen, zorgverzekeraar Achmea, TNO en de Saxenburgh Groep participeren, waar ook het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg onderdeel van is (bron Skipr).

Contactpersoon

L. (Leo) Ottes, arts

Publicaties

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


Achtergrondstudies

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet