7 juni 2002 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Samen leven in de samenleving

Arts voor verstandelijk gehandicapten ook voor mensen die niet in een instelling wonen

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen vanaf 1 juli 2002 ook als zij buiten een instelling wonen een speciale arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) raadplegen.

Het College tarieven gezondheidszorg (CTG) heeft hiervoor een tarief vastgesteld. Dit tarief is er gekomen omdat zowel de staatssecretaris van VWS als de Nederlandse vereniging van artsen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap (NVAZ) van mening zijn dat de deskundigheid van deze gespecialiseerde arts beschikbaar moet zijn voor alle mensen met een verstandelijke beperking, ongeacht waar en hoe zij wonen. Het op korte termijn vaststellen van een dergelijk tarief is één van de aanbevelingen van het RVZ-advies Samen leven in de samenleving, dat op 25 juni jl. is aangeboden aan de Staatssecretaris.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet