21 maart 2007 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Vertrouwen in de arts

Veiligheid in ziekenhuizen blijft zorgen baren

Een constructief voorstel.

Rein Willems: ziekenhuisbestuur verantwoordelijk

In 2004 heeft de president-directeur van Shell Nederland, Rein Willems een rapport uitgebracht met adviezen om de veiligheid in ziekenhuizen te verbeteren. Het aantal fouten moet in vijftien jaar met driekwart terug gebracht worden. Een van zijn aanbevelingen is om ziekenhuisdirecties eindverantwoordelijk te maken voor de veiligheid van patiënten en medewerkers. Er moet volgens strikte veiligheidsprotocollen gewerkt worden, net zoals bijvoorbeeld in de luchtvaart. De directie moet veilig werken bij alle werkers in het ziekenhuis, van schoonmakers tot medisch specialisten afdwingen onder het motto: “Je werkt hier veilig of je werk hier niet”.

NIVEL: bestuur en staf gezamenlijk verantwoordelijk

In een artikel in Medisch Contact van 2 maart jl. geven Stuben et al., onderzoekers bij de Stichting Nivel, aan dat dit de professionele autonomie van de medisch specialisten beperkt en dat de ervaring leert dat zij daar weinig voor voelen. Uit een inventarisatie van het Nivel in 2005 onder stafvoorzitters van algemene ziekenhuizen blijkt dat in de meeste ziekenhuizen de Raad van Bestuur en de medische staf gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor patiëntveiligheid. Volgens de onderzoekers is dit een gegeven waar noch tijdelijke contracten of beoordelingsgesprekken iets aan kunnen veranderen. Vrij vertaald: de medisch specialisten laten zich door de directie niet de wet voorschrijven en gaan gewoon op de oude (onveilige) voet verder.

Inspectie: onnodige veiligheidsrisico’s

Vorige maand bracht de Inspectie voor de Gezondheidszorg het onderzoek Preoperatief traject ontbeert multidisciplinaire en gestandaardiseerde aanpak en teamvorming uit. De Inspectie constateert dat door gebrekkige communicatie tussen zorgverleners, onvolledige dossiervorming en onvoldoende overdracht van patiëntengegevens de voorbereidingen voorafgaand aan een operatie van onvoldoende kwaliteit zijn. Dit brengt onnodige risico’s voor de veiligheid met zich mee. Daarnaast is er het bericht dat uit een binnenkort aan minister Klink van Volksgezondheid te sturen rapport van eerder genoemd Nivel blijkt dat de projecten die de patiëntveiligheid moeten vergroten sterk versnipperd zijn en dat samenhang ver is te zoeken.

Niemand verantwoordelijk?

Het onderzoek van Struben geeft een goede verklaring waarom het allemaal zo moeizaam gaat in de zorg: waar meer mensen gezamenlijk verantwoordelijk zijn is niemand verantwoordelijk. Moeten we echter net als Stuben et al. ons er maar bij neer leggen dat dit niet te veranderen is? Het antwoord kan en mag in het belang van de patiënt niet anders dan ontkennend zijn.

Een constructief voorstel

Wij stellen voor dat ziekenhuisdirecties en medisch specialisten uitvoering geven aan een aanbeveling uit ons binnenkort te verschijnen advies Vertrouwen in de arts. Deze luidt: “Bevorder multidisciplinaire samenwerking door afspraken te maken over taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. Maak deze afspraken op een voor patiënten duidelijke manier toegankelijk (publieksfolder bijvoorbeeld) en bewaak de nakoming”. De taken zouden als volgt kunnen worden verdeeld. Het ziekenhuisbestuur zorgt dat er afspraken worden gemaakt, de beroepsbeoefenaren maken de afspraken en de nakoming wordt bewaakt in het kader van het interne kwaliteitssysteem van de instelling. Zonodig kan de minister op grond van de Kwaliteitswet zorginstellingen hierover een aanwijzing geven en kan de Inspectie nakoming afdwingen. Daarnaast kunnen zorgverzekeraars druk op de ketel zetten door geen overeenkomsten af te sluiten met (afdelingen van) ziekenhuizen die onvoldoende werk maken van patiëntveiligheid.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


Achtergrondstudies

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet