12 november 2002 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Samen leven in de samenleving

Verstandelijk gehandicapten niet gewenst

Huisartsen accepteren een groep verstandelijk gehandicapten niet als patient.

De huisartsen van Bergum accepteren een groep van 60 verstandelijk gehandicapten niet als patient. Daardoor kunnen de gehandicapten niet vanuit hun inrichting naar het dorp verhuizen. Want bij welke dokter moeten ze aankloppen als er wat is? Buiten de instelling zijn ze op de huisarts aangewezen.

De RVZ heeft de minister van Volksgezondheid dit jaar op het probleem gewezen in een advies over het leven van gehandicapten in de samenleving. Het is bekend dat huisartsen vaak onvoldoende weten over de specifieke gezondheidsproblemen van deze mensen. Verder hebben ze te weinig tijd voor hen. Gehandicapten worden daardoor niet als patient geaccepteerd of krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat is ook in Bergum het geval.

Wat kan er aan worden gedaan? In dit specifieke geval kan het zin hebben om de zorgverzekeraar en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) erbij te betrekken. De zorgverzekeraar, omdat hij een zorgplicht heeft en de gehandicapten van huisartsenzorg moet voorzien. De LHV, omdat de beroepsgroep meer ervaring heeft met het probleem en wellicht een oplossing kan aandragen voor de bezwaren van de Bergumse huisartsen.

Maar er zitten meer gehandicapten in hetzelfde schuitje. Wat vandaag in Bergum gebeurt, zien we morgen in Goes of Roermond. Het wordt tijd dat de minister met de zorgverzekeraars en de huisartsen om de tafel gaat zitten om het probleem te bespreken en op te lossen. Het advies van de RVZ draagt daar voldoende materiaal voor aan.

Contact

info@rvz.net

Publicaties

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet