25 oktober 2012 | Dit nieuwsbericht hoort bij het advies Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg

Voor iedereen zorg op maat nodig

Dat is een les uit de verkenning Zorg op afstand – Dichter bij migranten uitgevoerd door Raghoebier Consultancy in opdracht van de RVZ.

De RVZ ziet zorg op afstand als een van de oplossingen voor problemen waar de gezondheidszorg voor staat. Dat is te lezen in het CEG-signalement Ver weg en toch dichtbij? Ethische overwegingen bij zorg op afstand uit 2010 en het RVZ-advies Ruimte voor arbeidsbesparende innovaties in de zorg uit 2011.

Naar aanleiding van deze publicaties heeft de RVZ een verkenning laten doen – uitgevoerd door Raghoebier Consultancy – naar zorg op afstand vanuit het perspectief van migranten. Patiënten, mantelzorgers en professionals met een migratieachtergrond kwamen in focusgroepen bijeen en gaven hun mening.

Naast enkele kritische kanttekeningen bij zorg op afstand zag men ook veel kansen, bijvoorbeeld om mantelzorgers te ondersteunen en zo overbelasting te voorkomen. Zorg op afstand lijkt bij uitstek geschikt voor een individuele benadering van zorg. Dat, in relatie tot cultuursensitiviteit, betekent dat voor iedereen naar een passende vorm van zorg gekeken moet worden. Zorg op maat dus.

Op 25 oktober 2012 komt het onderwerp ter sprake op een invitational conference E-health en zorg op afstand dichter bij migranten.

Bekijk de achtergrondstudie ‘Zorg op afstand – Dichter bij migranten’

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet