Werkwijze

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt jaarlijks een adviesprogramma vast. De RVZ stelt op grond hiervan zijn eigen werkprogramma samen. De adviezen worden voorbereid door een projectgroep van het secretariaat en twee raadsleden. De Raad stelt de adviezen vast en brengt ze uit aan de minister. De minister stuurt het advies naar de Tweede Kamer en zorgt daarmee voor openbaarmaking. De RVZ zorgt voor de verspreiding van de adviezen en de publiciteit.

Kabinetsstandpunt

Enkele maanden nadat het advies is aangeboden ontvangt de RVZ de reactie die de minister naar de Tweede Kamer heeft verzonden.

Signalementen

Naast gevraagde strategische beleidsadviezen voor de (middel)lange en korte termijn brengt de Raad signalementen uit. Hierbij adviseert de Raad op eigen initiatief over onderwerpen die vanwege een actueel of urgent karakter politieke aandacht behoeven. Een signalement heeft een kortere voorbereidingstijd en minder omvangrijke achtergrondstudies dan een advies.

Deskundigheid

Op verschillende manieren doet de Raad een beroep op de kennis en ervaring die in de gezondheidszorg aanwezig zijn. Dat begint al bij de raadsleden. Die zijn deels afkomstig uit de gezondheidszorg en deels uit andere relevante maatschappelijke sectoren. Verder organiseert de Raad bijeenkomsten met deskundigen en besteedt hij onderzoeksopdrachten uit.

De zorgsector ondergaat grote veranderingen. De RVZ speelt hierop in door continue met het veld in gesprek te zijn. Door enerzijds veranderingen op de voet te volgen en anderzijds eigen kennis beschikbaar te stellen aan de zorgsector, behoudt en versterkt de Raad zijn deskundigheid op beleidsvormend en uitvoerend niveau.

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet