Persberichten in 1996

 • Raad pleit voor meer thuiszorg in de psychiatrie

  1 november 1996

  Zoetermeer – In de toekomst moeten psychiatrische patiënten meer dan nu het geval is zelfstandiger kunnen wonen. Dit kan door plaatsen in instellingen te vervangen door psychiatrische thuiszorg en door de zorg anders te organiseren. Geschat wordt dat in het jaar 2005 dan 6000 minder bedden nodig zijn. Lees meer >

 • Raad pleit voor invoering van zorgchip

  1 oktober 1996

  Zoetermeer – Zorgverleners moeten, met toestemming van de patiënt, sneller patiëntengegevens bij andere zorgverleners kunnen raadplegen. Lees meer >

 • Preventie voor ouderen onvoldoende

  1 augustus 1996

  Zoetermeer – Ouderen hebben vaker problemen met hun gezondheid dan nodig. Er gebeurt veel aan de preventie van gezondheidsproblemen bij ouderen, maar niet goed genoeg. Zo is onvoldoende bekend of de activiteiten wel effect hebben. Ook moet er meer samenhang komen in wat er gebeurt. Om de preventie voor ouderen te verbeteren, moet de overheid een landelijk preventieprogramma ontwikkelen, waarin zij haar doelstellingen formuleert. Lees meer >

 • Uitbreiding thuiszorg noodzaak voor herverdeling zorgarbeid

  1 juli 1996

  Zoetermeer – Omzetting van onbetaalde in betaalde zorgarbeid leidt tot een grotere druk op de thuiszorg. Volumegroei in de thuiszorg is daarom een voorwaarde bij het creëren van werkgelegenheid volgens het combinatiescenario. De kosten van deze groei moeten niet alleen worden betaald uit de AWBZ, maar ook uit de extra belastinginkomsten en de besparingen op de sociale zekerheid. Lees meer >

 • 500 Miljoen minder bezuinigen op fysiotherapie

  1 juni 1996

  Zoetermeer – De overheid moet tot het jaar 2001 500 miljoen gulden minder bezuinigen op fysio- en oefentherapie. Dit stelt de fysiotherapeuten in staat verder onderzoek te doen naar doelmatigheid van behandeling. Dit onderzoek is nodig om te bepalen wat straks wel en wat niet in het wettelijk verzekeringspakket thuishoort. Lees meer >

 • Kans op werk voor chronisch zieken en gehandicapten vergroten

  1 juni 1996

  Zoetermeer – Gehandicapten en chronisch zieken lopen het risico moeilijker aan het werk te komen of hun baan te verliezen door veranderingen in de sociale zekerheid. Dit betekent een extra risico voor hun gezondheid. Minister Borst moet daarom maatregelen treffen om dit gevaar te keren. Dit schrijft de RVZ in zijn advies Sociale zekerheid en zorg dat op verzoek van minister Borst is opgesteld. Lees meer >

 • RVZ en RMO adviseren kabinet over zorgarbeid in de toekomst

  1 januari 1996

  Zoetermeer/Den Haag – De vraag naar zorg neemt in de komende twintig jaar beduidend toe en de aard van die vraag verandert. Tegelijkertijd neemt het aanbod van zorgarbeid af. De huidige fricties en knelpunten in de zorgsector zullen dus verergeren, tenzij de overheid en de zorgaanbieders op korte termijn ingrijpende maatregelen nemen. Dat staat in het op 9 juni jl. verschenen gezamenlijk advies Zorgarbeid in de toekomst: gevolgen van demografische ontwikkelingen voor de zorg van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO). De Raden hebben het advies aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw dr. E. Borst-Eilers. Het kabinet heeft om dit advies gevraagd. Lees meer >

 • Laat zorgverzekeraars zich als maatschappelijk ondernemer opstellen

  1 januari 1996

  Zoetermeer – De overheid moet stimuleren dat verzekeraars zich als maatschappelijk ondernemer gedragen. Dat houdt in dat zij ondernemen in het publieke belang: zorgen voor een toegankelijke, doelmatige en kwalitatieve zorg. Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies Verzekeraars op de zorgmarkt van 16 april 1998. Het advies is op verzoek van minister Borst opgesteld. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet