Persberichten in 1997

 • ‘Wijkgerichte’ aanpak van zorg nodig

  1 december 1997

  Zoetermeer – Voor mensen die thuis wonen en verschillende zorgverleners nodig hebben, moet de zorg klantgerichter worden. Daarom wil de RVZ dat er een ‘wijkgerichte’ aanpak van de zorg komt, waarbij een verpleegkundige de verpleegkundige zorg coördineert en een huisarts de medische zorg. Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies Redesign van de eerste lijn in transmuraal perspectief dat op 4 december 1998 wordt uitgebracht aan minister Borst. Lees meer >

 • Verwijsbriefje huisarts nodig Geestelijke gezondheidszorg anders regelen

  1 december 1997

  Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid wil dat de patiënt niet meer rechtstreeks naar de Riagg kan. Als het aan de RVZ ligt, heeft hij voor psychiatrische hulp in de toekomst een verwijsbriefje van de huisarts nodig. De psychiatrische zorg moet bovendien grotendeels uit de AWBZ en naar de Ziekenfondswet en de particuliere verzekeringen. Deze en andere aanbevelingen geeft de RVZ in zijn advies Geestelijke gezondheidszorg in de 21e eeuw dat op 12 januari 1997, op haar verzoek, is uitgebracht aan minister Borst van Volksgezondheid. Lees meer >

 • Medische hulpmiddelen: grotere rol patiënten

  1 november 1997

  Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) wil dat mensen meer invloed krijgen op de aanschaf van medische hulpmiddelen. Als alternatief voor de vergoeding in natura, zouden patiënten geld moeten kunnen krijgen. Dit is een van de aanbevelingen aan minister Borst uit het advies Medische hulpmiddelen dat de RVZ op 20 november 1997 publiceert. Lees meer >

 • Omvang AWBZ-zorg in de toekomst beperken

  1 september 1997

  Zoetermeer – Om de AWBZ ook in de toekomst betaalbaar en beheersbaar te houden, moet de daaronder vallende zorg worden beperkt tot de noodzakelijke gezondheidszorg voor mensen met ernstige en langdurige beperkingen. Dit betekent een beperking van de huidige aanspraken. Lees meer >

 • Meldpunt nodig voor mensen met psychische stoornis

  1 augustus 1997

  Zoetermeer – Er moet een meldpunt komen voor patiënten met een psychische stoornis die ernstige overlast veroorzaken en niet worden geholpen, zoals zwervers. De Inspectie voor de gezondheidszorg moet nagaan waarom zo’n patiënt geen hulp krijgt en moet adequate zorg en opvang voor hem regelen. Hiermee moet een einde komen aan het heen en weer schuiven van deze moeilijk behandelbare groep patiënten tussen politie en hulpverlening. Lees meer >

 • Internationaal volksgezondheidsbeleid ontwikkelen

  1 mei 1997

  Zoetermeer – De minister van Volksgezondheid moet een samenhangende strategie ontwikkelen voor het internationale volksgezondheidsbeleid. Daarbij zou niet alleen gebruik moeten worden gemaakt van deskundigheid binnen het departement, maar ook van daarbuiten. Het departement zou daarom samen met de Nederlandse vertegenwoordigers in internationale gezondheidszorgorganisaties de beleidsprioriteiten moeten bepalen. Lees meer >

 • Geneesmiddelen testen op doelmatigheid

  1 mei 1997

  Zoetermeer – De patiënt is erbij gebaat als de overheid het geld voor de gezondheidszorg zo efficiënt mogelijk besteedt. Geneesmiddelen moeten daarom voor opname in het verzekeringspakket getoetst worden op kosteneffectiviteit. Dit schrijft de Raad in zijn advies Waardebepaling geneesmiddelen dat op 9 juni 1997 is uitgebracht aan minister Borst. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet