Persberichten in 1998

 • Zorgforum is een must voor de gezondheidszorg

  1 juni 1998

  RVZ wil zorgforum en zorgakkoord tussen minister van VWS en de zorgsector Zoetermeer – Een gestructureerd overleg tussen minister en veld is absoluut noodzakelijk om de zorg voor de volksgezondheid in goede banen te leiden. De RVZ vindt dat de minister daarvoor een zorgforum moet oprichten. Patienten moeten daarin een duidelijke plaats krijgen naast verzekeraars en aanbieders van zorg. Binnen dat zorgforum sluiten partijen tweejaarlijks een zorgakkoord over de inhoud en het budget voor de gezondheidszorg. Lees meer >

 • Meer keuzemogelijkheden voor patiënten RVZ wil ‘Michelin-gids’ gezondheidszorg

  1 mei 1998

  Zoetermeer – Patiënten moeten meer keuzemogelijkheden hebben in de zorg. Zij zouden daarom moeten kunnen beschikken over een ‘Michelin-gids’ voor de gezondheidszorg. Minstens zo belangrijk voor meer keuzevrijheid in de zorg is dat de mogelijkheden voor persoonsgebonden financiering worden uitgebreid en patiënten recht krijgen op advies van een onafhankelijk zorgconsulent. Deze en andere voorstellen doet de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg op 13 mei 1998 in zijn advies Naar een meer vraaggerichte zorg aan minister Borst. Lees meer >

 • Gezondheidszorg in Nederland werkt heel doelmatig

  6 april 1998

  Zoetermeer – Met de doelmatigheid van de gezondheidszorg is het in Nederland goed gesteld. Qua kosten per inwoner bevindt Nederland zich in de Europese middenmoot, maar qua kwaliteit van zorg zitten we in de hoogste regionen. Lees meer >

 • Voorschrijven van geneesmiddelen kan beter

  1 april 1998

  Zoetermeer – Een huisarts en een specialist die medicijnen voorschrijven aan dezelfde patiënt, weten dit vaak niet van elkaar. De patiënt kan hierdoor naast de ziekte die hij al heeft, problemen krijgen door niet op elkaar afgestemde medicatie. Daarom moeten huisartsen, specialisten, stadsapothekers en ziekenhuisapothekers in een regio met elkaar afspreken welke geneesmiddelen zij zullen gebruiken en hoe zij elkaar op de hoogte stellen van wat zij hebben voorgeschreven aan een patiënt. Lees meer >

 • Laat zorgverzekeraars zich als maatschappelijk ondernemer opstellen

  1 april 1998

  Zoetermeer – De overheid moet stimuleren dat verzekeraars zich als maatschappelijk ondernemer gedragen. Dat houdt in dat zij ondernemen in het publieke belang: zorgen voor een toegankelijke, doelmatige en kwalitatieve zorg. Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies Verzekeraars op de zorgmarkt van 16 april 1998. Het advies is op verzoek van minister Borst opgesteld. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet