Persberichten in 2000

 • RVZ wil grotere verantwoordelijkheid van consument voor eigen gezondheid

  15 december 2000

  Zoetermeer – Het huidige beleid van bewust gecreëerde schaarste spoort niet meer met het recht van verzekerden op gezondheidszorg. Daarom wil de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg dat de verzekering niet meer wordt gebruikt als middel voor kostenbeheersing. De overheid moet terugtreden. Zij zal meer verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg bij de burger zelf, de verzekeraar en de zorgaanbieder moeten leggen. Dit schrijft de RVZ in het advies “De rollen verdeeld” dat op 13 december 2000 is aangeboden aan minister Borst. Lees meer >

 • Gezondheidszorg aan allochtonen vereist structurele aandacht

  6 juli 2000

  Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) wil dat overheid maatregelen treft om de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg aan allochtonen structureel te verbeteren. Noodzakelijk is dat de aanwezige specifieke kennis en expertise toegankelijk wordt voor grotere groepen zorgverleners dan nu het geval is. Dit schrijft de RVZ in het advies Interculturalisatie van de gezondheidszorg dat op 6 juli 2000 aan minister Borst is aangeboden. Lees meer >

 • RVZ wil betere voorwaarden voor professionele beroepsuitoefening

  7 april 2000

  Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg wil dat bij de totstandkoming van budgetten en tarieven voor de collectief gefinancierde gezondheidszorg nadrukkelijker rekening gehouden wordt met de stijgende vraag naar zorg en met de toegenomen mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling als gevolg van wetenschap en techniek. Dat is de belangrijkste voorwaarde om in de toekomst verzekerd te zijn van voldoende gemotiveerde artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Toch zal kostenbeheersing ook in de toekomst belangrijk blijven. Dit schrijft de RVZ in zijn advies Professionals in de gezondheidszorg, dat op 17 april 2000 is aangeboden aan minister Borst. Lees meer >

 • Internet versterkt de positie van de patiënt

  20 maart 2000

  Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vindt dat Internet de positie van de patiënten in de gezondheidszorg aanzienlijk kan versterken. Voorwaarde is dat de informatie die zij via het Internet verkrijgen, betrouwbaar is. Het departement van VWS kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren door een gezondheidsportaal in te richten. Dit schrijft de RVZ in zijn advies Patiënt en Internet, dat op 20 maart 2000 is aangeboden aan minister Borst. Lees meer >

 • Europese regelgeving zet Nederlands systeem van ziektekostenverzekeringen onder druk

  11 januari 2000

  Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg wil dat de overheid de discussie over het verzekeringsstelsel voor de ziektekosten nadrukkelijk plaatst in Europees perspectief. Omdat de Europese regels voor vrij verkeer en mededinging ook op de gezondheidszorg van toepassing zijn, komt het huidige Nederlandse systeem van publieke en private ziektekostenver-zekeringen steeds meer onder druk te staan. Dit biedt een goede mogelijk-heid om onze ziektekostenverzekering kritisch door te lichten. Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in het advies Europa en de gezondheidszorg, dat hij op 11 januari 2000 aan minister Borst heeft overhandigd. Lees meer >

 • Effecten van overheidsbeleid op de gezondheid van de bevolking worden onderschat

  1 januari 2000

  Zoetermeer – De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg wil dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport systematischer aandacht vraagt bij collega-departementen voor de effecten van hun beleid voor de volksgezondheid. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet