Persberichten in 2003

 • Acute zorg kan beter

  18 december 2003

  De organisatie van de acute zorg kan beter. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) stelt voor de planningsnorm voor ambulancehulp te verlagen van 15 naar 8 minuten. Patiënten moeten niet langer naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden gebracht, maar naar het voor hun aandoening gespecialiseerd ziekenhuis. Dat betekent dat ziekenhuizen zich moeten concentreren op specifieke taken en taken meer onderling moeten verdelen. Dat staat in het advies Acute zorg dat de RVZ op 18 december jl. openbaar heeft gemaakt. Lees meer >

 • Zorgtoerisme in Nederland neemt toe : Nederlanders willen meer keuzemogelijkheden zorg

  4 december 2003

  Nederlanders zijn, vergeleken met Belgen, Fransen, Duitsers en Engelsen, fors ontevreden over hun gezondheidszorg. Dat blijkt uit de studie De wensen van zorgcliënten in Europa van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Deze studie, uitgevoerd in opdracht van de Pharmaceutical Committee van de Amerikaanse Kamer van Koophandel, wordt gepresenteerd en besproken op het vierde European Health Forum dat op donderdag 4 december 2003 in het Instituut Clingendael (Den Haag) wordt gehouden. Lees meer >

 • AWBZ-zorg over naar gemeenten

  3 december 2003

  De gemeenten moeten meer taken krijgen op het terrein van de zorg. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) adviseert de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de zorg, die het beste te karakteriseren is met ondersteuning van mensen met een beperking, over te hevelen van de AWBZ naar de gemeente. Lees meer >

 • ‘Per heli naar het hartcentrum, op de fiets naar de cardioloog’

  2 oktober 2003

  Grote ziekenhuizen leveren geen betere of slechtere zorg dan kleine ziekenhuizen, en omgekeerd. Met andere woorden: de kwaliteit van medisch-specialistische zorg is niet afhankelijk van de omvang van het ziekenhuis waar deze zorg wordt aangeboden. Lees meer >

 • Gebruik van Internet kan tot minder bezoeken aan de huisarts leiden

  2 september 2003

  Alhoewel de huisarts nog altijd de belangrijkste bron van informatie is als men een gezondheidsprobleem heeft, neemt het belang van Internet toe. Meer dan 75% van de Internetgebruikers zou via het Internet vragen aan hun huisarts willen stellen. Wanneer dit zou kunnen denkt 40% van hen minder vaak naar de huisarts te gaan; slechts 7% zegt vaker te zullen gaan. Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) op 2 september heeft gepubliceerd. Lees meer >

 • Patiënt moet klant worden

  2 september 2003

  De patiënt moet informatie over de kwaliteit van zorg krijgen en daarnaast een betaalrelatie met degene van wie hij of zij diensten afneemt. Alleen zo kan de patiënt in de gezondheidszorg de klant worden die koning is, zoals dat in andere sectoren vaak het geval is. In het advies ‘Van patiënt tot klant’ dat de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) op 2 september heeft aangeboden aan de bewindslieden van Volksgezondheid Welzijn en Sport, minister drs. J.F. Hoogervorst en staatssecretaris mevrouw drs. C.I.M.J. Ross-van Dorp, staan suggesties om de aanbieders van zorg te prikkelen beter te luisteren naar wat de patiënt wil. Lees meer >

 • Ziekenhuizen moeten concurreren om de klant

  25 maart 2003

  Ziekenhuizen moeten zich richten op de wensen van de klant. Dat zegt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies over marktwerking in de medisch specialistische zorg, dat vandaag aan minister De Geus van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgebracht. Lees meer >

 • Dokters zien meer patienten door taakherschikking

  13 januari 2003

  Door een andere verdeling van taken krijgen dokters meer tijd voor de ernstige patiënten. De assistent of de verpleegkundige kan vaak voorkomende en minder gecompliceerde problemen heel goed zelfstandig oplossen. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet