Persberichten in 2006

 • Overheid zet gezondheid te vaak buiten spel bij grote beslissingen

  28 november 2006

  14 tot 17% van onze kinderen is te dik, heupfracturen kosten de samenleving jaarlijks meer dan 600 miljoen euro en psychische problemen op de werkvloer veroorzaken jaarlijks tenminste 4 miljard euro kosten. Eerder dit jaar publiceerde de RVZ alarmerende berichten over dreigende arbeidstekorten in de zorg om de groeidende zorgvraag op te vangen. Lees meer >

 • Positie van de patiënt moet sterker worden

  9 november 2006

  In de zorgsector staat de patiënt ten onrechte buiten spel. Dat constateert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg in zijn advies De patiënt beter aan zet met een Zorgconsumentenwet? dat op donderdag 9 november jl. aan de minister van VWS is aangeboden. Lees meer >

 • Kwaliteit zorg verslechtert snel door enorme personeelstekorten

  14 september 2006

  Raad waarschuwt:
  De dreigende tekorten op de arbeidsmarkt voor personeel dat werkzaam is in de zorgsector nemen binnen enkele jaren dramatische vormen aan. De kwaliteit van de zorg zal als gevolg van het bijna onoplosbare tekort aan menskracht in het bijzonder in de verzorging van oudere mensen ernstig tekortschieten. Nederland duikt daarmee onder kwaliteitsstandaarden die we nu al vaak als minimaal ervaren. Lees meer >

 • RVZ stelt objectieve en eerlijke methode voor om pakket vast te stellen

  27 juni 2006 Het verantwoordelijke raadslid voor het advies Anton Westerlaken.

  Niet toevallige omstandigheden, zoals nu het geval is, maar de effectiviteit, de kosten van de behandeling en de ernst van de ziekte waarvoor de behandeling bedoeld is, moeten de basis vormen voor besluiten over al dan niet vergoeden van behandelingen. Lees meer >

 • Schaf overheidsrol bouw zorg af

  7 maart 2006 v.l.n.r. drs. J.H. Hoogervorst, minister van VWS, M.H. (Rien) Meijerink,
voorzitter RVZ, H(enk) Bosma, raadslid.

  Zorginstellingen moeten volledig verantwoordelijk worden voor hun vastgoed, voor hun investeringsbeslissingen, en hun nieuwbouw. De financiële gevolgen – de kapitaallasten – zullen zij moeten terugverdienen in hun zorgproductie. Lees meer >

 • AWBZ: goed in verzorgen, slecht in participatie

  19 januari 2006

  AWBZ-zorg in Nederland is duur, inefficiënt, en niet gericht op de wensen en behoeften van de patiënten. Mensen met een beperking worden door de huidige inrichting van de zorg vooral aangesproken op hun zorgbehoefte in plaats van op hun maatschappelijke mogelijkheden. Lees meer >

 • Meer ruimte bepleit voor eigen initatief van de professional

  18 januari 2006

  De twintig duurste ziekten ontstaan vaak als gevolg van een ongezonde leefstijl. Dat is één van de redenen waarom gezonde Nederlanders niet langer zonder meer bereid blijken de stijgende kosten van de gezondheidszorg voor de zieken mee te betalen. Zeker niet in een tijd waarin de economische groei zo bescheiden is dat die grotendeels opgaat aan de exploderende zorguitgaven. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet