Persberichten in 2009

 • Het versterken van sociale netwerken rondom gezinnen ontlast Jeugdzorg

  10 september 2009

  Gezinnen zijn meer op zichzelf aangewezen. Degenen die een oogje in het zeil houden zijn steeds vaker professionals. De sociale kring rondom gezinnen (familie, buren en vrienden) is op afstand komen te staan. Een groeiende preventieve jeugdzorg met zijn nadruk op risicoanalyses en monitoring is het gevolg. Lees meer >

 • Overheidssteun aan zorginstellingen drastisch beperken

  11 juni 2009

  Uitsluitend zorginstellingen met essentiële zorgfuncties zoals spoedeisende zorg, mogen bij problemen rekenen op overheidssteun. Ook als instellingen met een groot marktaandeel dreigen failliet te gaan kan de overheid onder strikte voorwaarden steun verlenen. Dit adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in zijn advies ‘Steunverlening zorginstellingen’. Lees meer >

 • RVZ, Rob en Onderwijsraad in gezamenlijk advies: nog veel gezondheidswinst te behalen

  19 mei 2009

  Een groot deel van de ziektelast in Nederland is vermijdbaar. Een derde tot de helft van de totale ziektelast is te herleiden tot roken, alcoholgebruik, weinig bewegen, ongezond eten en luchtverontreiniging. Ook onveiligheid in het verkeer, slechte arbeidsomstandigheden en huisvesting zorgen voor ziektes. De gezondheid van de Nederlandse bevolking is belangrijk genoeg om daar wat aan te doen, vinden de Onderwijsraad, de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ). Lees meer >

 • Enquête: burgers accepteren stijging kosten gezondheidszorg

  22 april 2009

  Negen van de tien Nederlanders vindt dat de overheid meer of evenveel moet uitgeven aan de zorg. Wel vindt 67% van de Nederlanders dat op de totale overheidsuitgaven moet worden bezuinigd vanwege de kredietcrisis. Dit blijkt uit een enquête die de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft laten uitvoeren onder 2148 Nederlanders. Gisteren organiseerde de RVZ een bijeenkomst over uitgavenbeheer in de zorg. Lees meer >

 • Patiënt en arts zoeken balans in zorgrelatie

  26 maart 2009

  Artsen, verpleegkundigen en patiënten moeten samen optrekken bij het opstellen en uitvoeren van behandelplannen. De arts blijft een coördinerende rol houden maar moet de patiënt op weg helpen om zelf regie te voeren over zijn eigen behandeling. De patiënt moet het gevoel hebben samen met de zorgverlener op te trekken in zijn ziekteproces. Dit is een van de uitkomsten van een debattenreeks die de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft georganiseerd. Lees meer >

 • Goed bestuur voorwaarde voor betere kwaliteit van zorg

  10 maart 2009 Overhandiging aan minister

  Toezicht op de kwaliteit van zorg moet beter. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) doet hiervoor voorstellen. De RVZ pleit niet voor méér overheidsregulering en – toezicht, maar wel voor scherpere eisen aan het interne toezicht in de zorg. Lees meer >

 • Farmaceutische industrie en geneesmiddelengebruik: evenwicht tussen publiek en bedrijfsbelang

  27 januari 2009

  Lees meer >

 • De verzekeraar en de patiënt: een succesvolle coalitie

  20 januari 2009

  Vandaag presenteren de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tijdens een congres in Utrecht acht goede voorbeelden die laten zien hoe verzekeraars omgaan met vraaggestuurde zorginkoop. Dit is een vervolg op het advies Zorginkoop dat de RVZ in 2008 publiceerde. Lees meer >

Nieuwsbrief RVZ

De RVZ verstuurt regelmatig een nieuwsbrief per e-mail. U kunt zich hier gratis op abonneren.


RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet