Publicaties

 • Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?

  13 juli 2015 - Advies

  Op 4 juni 2015 markeerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg het overgaan in de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ter gelegenheid daarvan vond een slotsymposium plaats. Dit slot kunt u opnieuw beleven in de afscheidsbundel “Wil de penningmeester van de zorg nu opstaan?”. De bundel bevat de inhoudelijke bijdragen en mooie sfeerbeelden.
  Lees meer >

 • Dossier Consumenten-eHealth Samenvattingen achtergrondstudies

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  In deze bundel vindt u een overzicht van de achtergrondstudies welke behoren tot het advies: ‘Consumenten-eHealth’.
  Lees meer >

 • Juridische drempels voor toepassing (consumenten) eHealth

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteur: Marina de Lint In deze notitie worden juridische belemmeringen voor de implementatie en adaptatie van (consumenten-) eHealth in kaart gebracht aan de hand van zeven thema’s, te weten:
  1. Gegevensbescherming
  2. Zeggenschap medisch dossier
  3. Technische Standaarden
  4. Standaard van zorg
  5. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
  6. Jurisdictie
  7. Betrouwbaarheid elektronische hulpmiddelen (CE-markering)
  Lees meer >

 • Het perspectief van artsen in de ouderenzorg op het gebruik van eHealth

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteur: Simone de Graaf
  Lees meer >

 • Gebruik van eHealth bij zelfmanagement Verschillen die het verschil uitmaken

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteur: Ayeh Zarrinkhameh Deze achtergrondstudie richt zich op de vraag “welke factoren zijn bepalend voor het gebruik van eHealth in het kader van zelfmanagement?”
  Lees meer >

 • Financiering en bekostiging van eHealth

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteurs: Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Deze achtergrondnotitie is ondersteunend aan het advies ‘eHealth, zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden’, dat als centrale vraagstelling heeft: Hoe ziet de opkomst van consumenten-eHealth er uit en welke transformatie gaat deze ontwikkeling teweegbrengen?
  Lees meer >

 • Scoping review over de toegevoegde waarde van e-health voor zelfmanagement bij ouderen

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteurs: L.M. Verhoef MSc, Dr. R.B. Kool en Dr. M.J. Faber De RVZ is in het bijzonder geïnteresseerd wat de effecten zijn van e-health-toepassingen op ouderen. Door de extramuralisering blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis wonen (Verbeek-Oudijk, 2014). Het organiseren van de zorg dicht bij thuiswonende ouderen, met name buiten de steden, wordt steeds lastiger. E-health-toepassingen kunnen ervoor zorgen dat deze groep ouderen laagdrempelig toegang blijft houden tot zorgvoorzieningen. Het streven is dat zij goed voor zich zelf kunnen blijven zorgen met behulp van mantelzorgers en onder het wakende digitale oog van zorgverleners. Deze thuiswonende ouderen hebben echter in het algemeen minder ervaring met het gebruik van technologie. Het is dus de vraag in welke mate ouderen e-health kunnen gebruiken bij het vergroten van hun zelfmanagement en empowerment en wat de effecten daarvan zijn.
  Lees meer >

 • eHealth in het gemeentelijk domein

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteur: Annet den Hoed In het kader van het Raad van Volkgezondheid en Zorg (RVZ) advies over ‘Consumenten-eHealth’ wordt in deze verkenning gekeken naar de rol van gemeenten en van maatschappelijke organisaties die actief zijn in het gemeen-telijk domein bij het gebruik van eHealth.
  Lees meer >

 • Doe-het-zelf Zorg Disruptieve effecten van consumenten-eHealth

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteurs TNO: Jop Esmeijer, Denise van der Klauw, Tom Bakker, Bas Kotterink en Ronald Mooij
  Lees meer >

 • Consumenten-eHealth en de zorg van de toekomst

  21 april 2015 - Achtergrondstudie

  Auteurs: Henri J.M.V. Boersma en Neeltje P.C.A. Vermunt Consumenten-eHealth kan mogelijk kansen bieden voor de patiënt, zorgprofessional en maatschappij. De verwachtingen van de partijen zijn hoog. Zo zou invoering kostenbesparend kunnen werken en de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Hierbij is het belangrijk de mogelijke risico’s van vervlechting van consumenten-eHealth en reguliere zorg goed in het zicht te houden om negatieve gevolgen te beperken. Is het wel veilig om consumenten-eHealth te gebruiken? En is het effectief?
  Deze achtergrondstudie is gericht op de vraag: “Wat zijn de gevolgen van de opkomst van consumenten-eHealth voor de burger/patiënt, de zorgprofessional en de maatschappij?” Aanbevelingen om kansen te benutten en risico’s te voorkomen bij de opkomst van consumenten-eHealth en mogelijke vervlech-ting met de reguliere zorg, zullen in het adviesrapport1 omschreven worden.
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet