Publicaties

 • Internationale vergelijking

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Leo Ottes
  Lees meer >

 • Werken aan gezondheid door innovaties in dataverwerking

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  De afgelopen jaren zijn verschillende technologische ontwikkelingen in gang gezet, die hebben geleid en zullen leiden tot betere, andere en krachtigere manieren van dataverwerking. Deze innovaties spelen ook een cruciale rol in de wijze waarop het denken over hoe gezondheid, functioneren, preventie, welzijn en zorg zich ontwikkelt en in de toekomst nog zal ontwikkelen. Er zijn nieuwe manieren om data te verzamelen en er worden door een veelheid aan sensoren en diensten ook nieuwe typen data verzameld. De manier waarop data worden opgeslagen en verwerkt is door de opkomst van cloud computing veranderd. Geavanceerde manieren om data te analyseren leveren nieuwe inzichten op. Hoewel de technologische ontwikkelingen indrukwekkend zijn te noemen, brengt de ‘dataficatie’ van de gezondheid en functioneren ook nieuwe vragen met zich mee. In deze achtergrondstudie kijken we naar de vraag: Welke technologische en sociale innovaties in het proces van dataverwerking kunnen bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van burgers en de kwaliteit van de zorg en hoe kunnen deze plaatsvinden.
  Lees meer >

 • Gebruik van privacy-by-design

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Auteur: Borking Consultancy
  Lees meer >

 • Explorerende studie over de toekomstige rol van het persoonlijk gezondheidsdossier

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  Dit rapport beschrijft een explorerend onderzoek naar Persoonlijke Gezondheidsdossiers (PGD’s) in Nederland. Ten eerste komt de stand van zaken aan de orde en wordt onderzocht wat de wensen en zorgen van patiënten zijn ten aanzien van een PGD. Het rapport identificeert tevens de randvoorwaarden voor het op grotere schaal implementeren van PGD’s. Hiervoor heeft IQ healthcare van het Radboudumc een literatuurstudie gedaan, een tiental interviews gehouden en een focusgroep georganiseerd.
  Lees meer >

 • Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

  4 juli 2014 - Achtergrondstudie

  In opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg is van vrijdag 7 maart 17:00 uur t/m dinsdag 11 maart 24:00 uur aan de leden van het CentERpanel van 16 jaar en ouder een aantal vragen voorgelegd over opvattingen omtrent zeggenschap over medische gegevens. De totale selectie van het aantal panelleden bedroeg 2.730, waarvan 1,925 de vragenlijst volledig invulden; een respons van 71%.
  Lees meer >

 • Patiënteninformatie Informatievoorziening rondom de patiënt

  4 juli 2014 - Advies

  Dit advies bepleit als toekomstperspectief dat de patiënt/burger/verzekerde (verder patiënt genoemd) kan beschikken over al zijn gezondheidsgegevens, als hij dat kan en wil; in eerste instantie via internet door een muisklik op een knop op een website (naar analogie van Blue Button, een initiatief van de overheid in de VS), uiteindelijk in de vorm van een levenslang persoonlijk gezondheidsdossier (PGD). Het PGD bevat (digitale) kopieën van bestaande (elektronische) medische dossiers van zorgaanbieders/zorgverleners (verder te noemen zorgaanbieders) en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt.
  Lees meer >

 • Essays over de toekomst van de zorg

  24 juni 2014 - Achtergrondstudie

  In het voorjaar van 2013 hebben studenten van de Radboud Universiteit, de Universiteit van Groningen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit Maastricht meegedaan aan een essaywedstrijd van de RVZ. We legden hen de vraag voor “Wat is jouw visie op de toekomst van de zorg?” De resultaten zijn gebruikt ter voorbereiding van het advies “Met de kennis van later”.
  Lees meer >

 • Zorgstelsel op koers of op drift? Acht jaar RVZ adviezen over het nieuwe zorgstelsel

  20 juni 2014 - Advies

  In dit document zijn zowel adviezen van de Raad als signalementen van het CEG opgenomen, die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het nieuwe zorgstelsel. Dit document bevat derhalve niet alle publicaties van de Raad en het CEG in de afgelopen acht jaren. Voor een alomvattend overzicht: zie www.rvz.net en www.ceg.nl.
  Lees meer >

 • Zorgstelsel op koers of op drift? 26 persoonlijke verhalen

  20 juni 2014 - Advies

  Per 1 juli 2014 nemen Rien Meijerink, Didi Braat, Henk Bosma en Elisa Carter afscheid van de RVZ. Als afscheidscadeau biedt de RVZ een mooie verhalenbundel aan. Daarin blikken alle raadsleden, enkele medewerkers en externe betrokkenen terug op een bewogen periode: wat heeft de invoering van het nieuwe zorgstelsel ons gebracht? Wat was de rol van de RVZ daarbij? En wat staat ons nog te wachten?
  Lees meer >

 • De toekomst van tien Tien mensen geven hun visie op de toekomst

  24 april 2014 - Achtergrondstudie

  Stel dat u voor een orakel staat dat de toekomst kan voorspellen. Welke vraag zou u dan stellen? Dat was één van de vragen die we aan tien mensen hebben gesteld. Allemaal mensen met een eigen visie op de toekomst, zowel hun ideale toekomst als de ergste nachtmerrie. Wat moeten we veranderen om die ideale toekomst te realiseren, en kunnen we iets leren van het verleden?
  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet