Zorg op afstand: Dichter bij migranten Verslag van een focusgroeponderzoek in opdracht van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg

Een studie naar de visie van migrantengroepen op een brede toepassing en inpassing van telezorg en zorg op afstand in het bestaan van migranten zorgontvangers.

Auteurs:Rohina Raghoebier en Bertho Smit (Raghoebier Consultancy)

Publicaties

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet