Publicaties - Overige publicaties

 • Werkprogramma 2014

  18 november 2013 - Overige

  Zoals bekend is de samenvoeging van de RVZ en de RMO in voorbereiding. In de samenstelling van zijn Werkprogramma 2014 heeft de RVZ deze samenvoeging expliciet meegenomen. Voorafgaande aan de daadwerkelijke samenvoeging streeft de RVZ naar samenwerking met de RMO bij alle relevante onderwerpen vanaf de start van de desbetreffende adviesprojecten.
  Lees meer >

 • Werkprogramma 2013

  13 december 2012 - Overige

  Snel raak schieten met hun adviezen en signalementen. Dat is wat de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) graag willen. Om meteen de juiste focus in hun werkprogramma van 2013 te krijgen, schakelden de twee organisaties de hulp van een groep externe deskundigen in tijdens een conferentie op 7 februari jl. in Utrecht. Tijdens parallelle deelsessies discussieerden de genodigden over vijf onderwerpen die het komend jaar verder worden uitgewerkt: drie uit het werkprogramma van de RVZ, en twee van het CEG.
  Lees meer >

 • De nieuwe spreekkamer Essays

  20 november 2012 - Overige

  Bundel Nieuwe Spreekkamer ter gelegenheid van het afscheid Pieter Vos.
  Lees meer >

 • De nieuwe spreekkamer Interviews

  20 november 2012 - Overige

  Bundel Nieuwe Spreekkamer ter gelegenheid van het afscheid Pieter Vos.
  Lees meer >

 • De nieuwe spreekkamer De praktiserend patiënt: geneeskunde voor dummies?

  20 november 2012 - Overige

  Auteur: Pieter Vos
  Lees meer >

 • De nieuwe spreekkamer Voorwoord

  20 november 2012 - Overige

  Bundel Nieuwe Spreekkamer ter gelegenheid van het afscheid Pieter Vos.
  Lees meer >

 • Werkprogramma 2012 Adviseur in gezondheid en zorg

  5 januari 2012 - Overige

  Het Werkprogramma 2012 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) met de volgende RVZ adviezen 2012 - GGZ en forensische psychiatrie: twee culturen of één werkelijkheid?
  - Wat is goede zorg?
  - Voor wat hoort wat: solidariteit vraagt om return on investment en goed patiëntschap
  - De bomen en het bos: de patiënt, zijn vraag en het landschap
  - Betutteling of zorgen voor?
  - Zelfmanagement patiënten en de professionele autonomie van de arts.
  Lees meer >

 • Werkprogramma 2011

  10 november 2010 - Overige

  Verkorte versie van het Werkprogramma van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).
  Lees meer >

 • Werkprogramma 2010

  6 januari 2010 - Overige

  Brochure met het werkprogramma 2010
  Lees meer >

 • Geven en nemen in de spreekkamer

  26 maart 2009 - Overige

  26 maart jl. werd in Dudok, Den Haag, de rapportage van de debattenreeks over de veranderende verhoudingen in de spreekkamer gepresenteerd.
  Lees meer >

 • Evaluatie RVZ 2004-2008

  19 maart 2009 - Overige

  Op 19 maart 2009 is de vierjaarlijkse evaluatie (2004-2008) van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) aan minister Klink aangeboden. De Kaderwet adviescolleges (artikel 28) bepaalt dat elke adviesraad aan het einde van een zittingsperiode verplicht is de werkzaamheden te evalueren. Een verslag hiervan wordt gezonden aan de desbetreffende minister en aan beide Kamers der Staten-Generaal.
  Lees meer >

 • Werkprogramma 2009

  17 maart 2009 - Overige

  Bekijk het werkprogramma 2009
  Lees meer >

 • Tussen continuïteit en verandering, 27 adviezen van de RVZ 2003-2009

  1 maart 2009 - Overige

  In de periode 2003-2009 publiceerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), naast de publicaties van zijn Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG), 27 adviezen en signalementen (zie de bijlage voor een overzicht).
  Lees meer >

 • Farmaceutische industrie en geneesmiddelengebruik: evenwicht tussen publiek en bedrijfsbelang

  27 januari 2009 - Overige

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg verzocht de rol van de farmaceutische industrie in relatie tot zorgaanbieders en patiënten(organisaties) onder de loep te nemen. Het gaat hierbij om de invloed die de farmaceutische industrie heeft op het geneesmiddelengebruik in Nederland.
  Lees meer >

 • De verzekeraar en de patiënt: een succesvolle coalitie

  20 januari 2009 - Overige

  Op 20 januari 2009 heeft prof. dr. W.N.J. Groot, lid van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) de brochure ’De verzekeraar en de patiënt: een succesvolle coalitie’ overhandigd aan de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie en Zorgverzekeraars Nederland.
  Lees meer >

 • Goed patiëntschap Meer verantwoordelijkheid voor de patiënt

  12 februari 2008 - Overige

  De laatste decennia is er terecht veel aandacht voor de rechten van patiënten. Over de keerzijde daarvan, verantwoordelijkheden en verplichtingen van patiënten, wordt nauwelijks gesproken. Maar tijden veranderen. De kosten van de gezondheidszorg stijgen snel. Kosten, die door alle burgers gezamenlijk moeten worden opgebracht. Burgers verwachten dan ook van elkaar een prudent en doelmatig gebruik van de gezondheidszorg. Daarnaast vragen zorginhoudelijke ontwikkelingen om een actieve inbreng van patiënten. En ook wijzigingen in het zorgstelsel leggen meer verantwoordelijkheden bij de patiënt.
  Lees meer >

 • Werkprogramma 2008

  24 augustus 2007 - Overige

  In de Ministerraad van 24 augustus 2007 is het Werkprogramma 2008 van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) vastgesteld.
  Lees meer >

 • Adviseren aan de overheid van de toekomst

  22 mei 2007 - Overige

  Op 22 mei 2007 organiseerde de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in samenwerking met LSJ Medisch Projectbureau een invitational conference over beleidsadvisering voor zijn stakeholders. In dit verslag vindt u de inleidingen van de sprekers en wat andere informatie.
  Lees meer >

 • Uitstel van ouderschap medisch of maatschappelijk probleem?

  7 maart 2007 - Overige

  Uitstel van ouderschap komt in Nederland steeds vaker voor. Is dat een probleem? Het medische antwoord is eenduidig: ‘als je kinderen wilt, krijg ze dan vooral vroeg, namelijk vóór je dertigste!’ Maatschappelijk gezien lijkt de boodschap tegen-overgesteld te zijn: ‘het loont - om meerdere redenen - om juist laat kinderen te krijgen’. Moet de overheid maatregelen nemen?
  Lees meer >

 • Adviseren aan de andere overheid

  16 juni 2005 - Overige

  Op 16 juni 2005 organiseerden de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en de Raad voor het openbaar bestuur een invitational conference over het onderwerp ’Adviseren aan de andere overheid’.
  Lees meer >

 • Het preventieconcert Signalement over internationale vergelijking van publieke gezondheid

  1 maart 2005 - Overige

  In de studie ‘Het Preventieconcert’ worden zes Europese landen vergeleken: Duitsland, Engeland, Hongarije, Finland, Nederland en Zweden. Nederland behoort tot de landen, die een sociaal zorgverzekeringsstelsel hebben.
  Lees meer >

 • Exploderende zorguitgaven Signalement over uitgavenmanagement

  1 maart 2003 - Overige


  Lees meer >

 • essay: Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt

  13 december 2000 - Overige


  Lees meer >

RVZ gebruikt cookies voor het registreren van de bezoekers en voor het goed laten functioneren van de site Akkoord Liever niet